SDP
Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

Tuomas Koivisto
kaupunginvaltuuston varajäsen ja kuntavaaliehdokas

Työhyvinvoinnilla lääkitään kuntien taloutta ja työvoimapulaa

Erittäin suuri osa Suomen kunnista on vaikeassa taloustilanteessa, ja tyypillisesti noin puolet niiden menoista on henkilöstömenoja. Niinpä keskusteluissa talouden tasapainottamisesta usein nousee esiin irtisanomisten tai lomautusten mahdollisuus. Jos katsotaan tilannetta ennen koronakriisin alkua, KT Kuntatyönantajat arvioi vuosi sitten helmikuussa, että kunnat ja kuntayhtymät joutuisivat vuoden 2020 aikana irtisanomaan yli 750 henkilöä ja lomautuksia tulisi yli 8100:lle työntekijälle.

Kunta on olemassa tuottaakseen asukkailleen palveluita, ja sitä varten myös sen henkilöstö on tehtävissään. Teknologian ja palveluprosessien jatkuvasti kehittyessä ja väestön ikärakenteen muuttuessa työvoiman tarve voi joillain toimialoilla vähentyä ja eläköityvien virkoja on mahdollista jättää täyttämättä. Laajamittaisilla irtisanomisilla ja lomautuksilla sen sijaan on väistämättä dramaattisia vaikutuksia myös kuntalaisten palveluihin, joista suurin osa on lakisääteisiä.

Repivien irtisanomis- ja lomautuskeskustelujen varjoon jää usein kaksi tärkeää kuntien henkilöstöön liittyvää asiaa: uhkaava työvoimapula ja työhyvinvoinnin parantamisen tuomat säästömahdollisuudet. Kunta-alan työeläkevakuuttaja Kevan uusimman kuntapäättäjäbarometrin ja kunta-alan eläköitymisennusteen perusteella kuntien on alati hankalampaa rekrytoida riittävästi henkilöstöä ja tilanne tulee monilla toimialoilla entisestään vaikeutumaan lähivuosien eläköitymisten myötä. Esimerkiksi hoitajista, varhaiskasvatuksen opettajista ja sosiaalityöntekijöistä on pulaa niin nyt kuin kymmenen vuodenkin päästä, jos ennusteet toteutuvat.

Kevan laskelmien perusteella sairauslomien ja ennenaikaisten eläköitymisten hinta on kunta-alalla noin kaksi miljardia euroa vuodessa. Työhyvinvointia parantamalla ja työkykyä edistämällä pitäisi siis olla mahdollista tehdä sekä inhimillisesti että taloudellisesti paljon hyvää. Viime vuosilta onkin kertynyt vaikuttavia esimerkkejä.

Janakkalan ateria- ja puhtauspalveluissa onnistuttiin Kevan mukaan hyvällä esimiestyöllä ja työkykyjohtamisella lähes puolittamaan henkilöstön vuotuiset sairauspoissaolopäivät. Pelkästään yhdessä hieman yli sadan hengen yksikössä tämä merkitsi yli 200 000 euron säästöjä. Myös Kempeleessä ja Kalajoella on nähty rohkaisevia tuloksia.

Ylen verkkosivuilla oli lokakuussa 2020 juttu Hailuodon ihmeestä. Pienen 1000 asukkaan kunnan talous on pelastunut sairauspoissaoloja vähentämällä. Työterveyshuollossa on panostettu vahvasti ennaltaehkäisyyn ja työntekijöille on annettu muun muassa oikeus käyttää viikoittain tunti työaikaa liikuntaan.

Mikäli entistä useammat kunnat pystyvät ottamaan harppauksen eteenpäin työkyvyn johtamisessa ja työhyvinvoinnin kehittämisessä, niiden vetovoima työnantajina tulee kasvamaan ja samalla talousvaikeudetkin lievittyvät.


Esa J. Wahlman
Kuntavaaliehdokas

VASTINETTA FURUHOLMIN POLIITTISEEN JUONITTELUUN 

SK:ssa 14.2.2021 Tapio Furuholm kirjoitti kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen valinnasta vuonna 2004 jossa hän totesi valintaprosessin olevan ”poliittisen juonittelun mestariteos”. Furuholmin väittämä Aki Lindenin torjuminen valitsemiseksi kaupunginjohtajan virkaan. Totean, että Linden ei hakenut virkaa eikä häntä kukaan ole torjunut. Kun ehdokkaita kartoitettiin Lindenin nimi oli esillä, ei muuta. 

Se pitää paikkansa, että sain valtuudet sdp:n valtuustoryhmältä ja kunnallisjärjestöltä aloittaa neuvottelut eri poliittisten ryhmien kanssa tulevasta kaupunginjohtajaehdokkaasta. Päädyimme ryhmänä Luukkosen taakse. Neuvottelujen aikana Vasemmistoliiton silloinen puheenjohtaja Timo Laaksonen oli henkilö jonka kanssa kävin neuvotteluja. Hän ilmoitti minulle hieman ennen KV:n kokousta, että selvä ryhmän enemmistö on Luukkosen takana.

 Vasemmistoliitto ratkaisi Luukkosen valinnan.

Koska tämän tyyppiset virkavalinnat ovat aina olleet poliittisia silloin mentiin sen hetken käytännön mukaisesti. Hieman ennen KV:n kokousta ilmoitin sos.dem. ryhmälle, että Vasemmistoliitto tukee Luukkosen valintaa. Näin ollen totesimme omassa ryhmässä, että Vasemmistoliitto ratkaisee Luukkosen valinnan ja näin kävi.

Luukkosen takana kylläkin oli yksi tunnettu kokoomuslainen valtuutettu.

 Vasemmistoliitto on tukenut kaupunginjohtajaa.

Aina tulevissa poliittisissa väännöissä Vasemmistoliitto on tukenut kaupunginjohtajaa. Furuholm on pyrkinyt henkilökohtaisesti kaataa kaupunginjohtajaa onnistumatta siitä. Neuvottelutaidot eivät ole siihen riittäneet. Muistutan, että jokainen kaupunginvaltuuston ryhmäpuheenjohtaja pyrkii toetuttamaan ryhmänsä tavoitteita ottaen huomioon kaupunkilaisten edun. Näin olemme toimineet.

 Furuholmin oma valinta kaupungin tiedotuspäälliköksi on oma historiansa ja joku voi sanoa, että ei kestä päivänvaloa, sen aikainen valinta oli eräänlainen suhmurointi. En lähde tätä asiaa sen enempää avaamaan, kirjoitetaan sitten tulevissa muistelmissa. Tiedän asian koska olin KH:n pöydässä silloin kun Furuholmin valintaa muokattiin. En moiti valintaa koska olin silloin Furuholmin valinnan takana. Hyvin hän tiedottamisen ja työnsä hoiti.

 Furuholm haastaa tuelvaisuutta.

Olen monta vuotta tehnyt yhteistyötä Furuholmin kanssa silloin kun molemmat olimme ryhmiemme puheenjohtajia. Asiat saatiin kovienkin vääntöjen jälkeen sovittua ja kokoomuksen ollessa myös mukana.

Nyt tuleva valtuutokausi 2021-2024 ei tule olemaan poliittisesti helppo, on moni asia joita pitää korjata ja löytää konsensus. Tässäkin kohtaa Furuholm pyytää sosialidemokraatteja apuun. Sen näyttää vaalitulos ja poliittisten ryhmien sen hetkinen tahtotila.

Itse kannatan ja ajan laajaa rintamaa joka tukee kuntalaisten yhteistä asiaa ei mitään yksittäisiä irtiottoja.

Toivon Tapio Furuholmille vaalimenestystä ja järkevää yhteistyötä kuntalaisten parhaaksi.

 

 

Esa J. Wahlman
Valtuutettu

PÄÄSEMMEKÖ ÄÄNESTÄMÄÄN KUNTAVAALEISSA AJALLAAN 

Minulta on usein kyselty ja soiteltu, että pidetäänkö kuntavaalit ajallaan 18.4.2021. Tarkastellaanpa hieman vaalipäivää näin koronaepidemian varjostamana. Porin kaupunki on valmistautunut vaaleihin mielestäni vastuullisesti ja kaupunginhallitus on tehnyt tarvittavat valmistelut. Mutta riittävätkö ne? 

Porin kaupunginhallitus on sijoittanut äänestyspaikkoja runsaasti ja niitä on sijoitettu myös kauppakeskuksiin aikaisemman tavan mukaan eli samoihin paikkoihin mitä aikaisemmissakin vaaleissa on ollut.

Ennakkoäänestykseen pitää viranomaisten paneutua koska tämä äänestystapa on jatkuvasti kasvamaan päin ja etenkin poikkeusoloissa.

Normaaleissa äänestyspaikoissa on pyritty siihen, että ne olisivat tilavia tiloja joissa turvavälit ovat mahdollisia. Pitääkö kiinteiden äänestyspaikkojen ulkopuolelle laittaa telttoja joissa voisi äänestää. Tämä ratkaisu on kallis rakentaa. Maksaahan vaalit meille porilaisille 332 000 euroa. Kustannukset tulevat tiloista vaikka ne pääasiassa ovat omia. Vaalivirkailijoiden palkkiot, työaikakorvaukset, ääntenlaskijoiden kustannukset jne. Demokratia maksaa. 

Kotiäänestys on turvattava iäkkäimmille ihmisille ja liikuntarajoitteisille. Tähänkin äänestysmuotoon on paneuduttava kunnolla. Meillä Porissa ja varmaan muissakin kunnissa vaalivirkailijat ovat usein iäkkäimpiä ihmisiä, jopa koronavaaran myötä riskiryhmään kuuluvia. Mitä sitten jos vaalipäivänä ja sitä ennen viirus ei anna myöten ja joudumme iäkkäimpiä vaalitoimitsijoita kehottamaan jäämään kotiin. Tämä voidaan kuitenkin hoitaa siten, että vaalilautakunnissa on nimetty viisi vakinaista ja viisi varahenkilöä. Vaalilaki edellyttää vaalitoimikunnassa olevan yhtäaikaa paikalla kolme jäsentä. Uskon, että valituilla henkilöillä pärjätään ja taataan lailliset vaalit. 

Olen pohtinut, että tulisiko poikkeuksellisesti vaalipäiviä olla kaksi lauantai ja sunnuntai 17.-18.4. näin saataisiin väljyyttä vaalipaikalla. Ennenhän meillä oli vaalit kaksipäiväiset sunnuntaina ja maanantaina. Silloin itse istuneena vaalilautakunnassa maamantaipäivä tuntui turhalta, kävijöitä oli erittäin vähän. 

Vaalilautakuntien ja toimikuntien toimihenkilöt ovat aina olleet puolueiden kunnallisjärjestöjen ja yhdistysten tehtävä hankkia. Monella puolueella on ollut hankaluuksia saada omaa osuuttaan täytettyä koska näissäkin säädöksissä tasa-arvoa pitää noudattaa eli pitää olla toimihenkilöinä naisia ja miehiä suhteessa 40/60 %. 

Eräissä keskusteluissa on tullut esille, että pitäisikö vaalilakia muuttaa niin, että toimihenkilöt olisivatkin kunnan työntekijöitä. Se helpottaisi asianomaisten henkilöiden saamista ja kouluttaminen tapahtuisi samoin kuin nytkin puoluepohjaisena toimenpiteenä. 

Olen vakuuttunut, että kuntavaalit pidetään ajallaan normaalisti 18.4. ja suojautumisjärjestelmät toimivat hyvin ja jokainen äänestäjä hoitaa oman osuutensa. Näin kuntademokratia on jälleen kerran toteutunut.


UUTISET

Työhyvinvoinnilla lääkitään kuntien taloutta ja työvoimapulaa

28.2.2021 Tuomas Koiviston kirjoitus "Työhyvinvoinnilla lääkitään kuntien taloutta ja työvoimapulaa" löytyy Uusi Aika-välilehdeltä. Lue lisää

Erno Välimäki SDP:n ehdokkaaksi Porissa

22.2.2021 Porin kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa toimiva Erno Välimäki lähtee kunnallisvaaleissa ehdokkaaksi Sosialidemokraattien listalla. Aiemmin Vasemmistoliiton valtuustoryhmässä toiminut Välimäki siirtyy jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi SDP:n valtuustoryhmän jäseneksi. 43-vuotias Välimäki työskentelee Teollisuusliiton palveluksessa aluetoimitsijana Satakunnan aluetoimistolla Porissa. Välimäki on kuluneella valtuustokaudella kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen tehtävien lisäksi toiminut kaupunginhallituksen edustajana Porin yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnassa sekä Porin työllisyydenhoidon ohjausryhmän puheenjohtajana. Välimäen aiempia luottamustoimia ovat olleet muun muassa Porin yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan jäsenyys ja Satakunnan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenyys. Välimäki on myös vuosina 2012-2017 toiminut Vasemmistoliiton Porin kunnallisjärjestön puheenjohtajana. Porissa 22.2.2021 Erno Välimäki, kunnallisvaaliehdokas, sd. Esa J. Wahlman, Porin sd. kunnallisjärjestön puheenjohtaja Arja Laulainen, Porin sd. valtuustoryhmän puheenjohtaja  Lue lisää

TAPAHTUMAKALENTERI
18.3.2021 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
31.3.2021 Edustajiston kevätkokous >>
Haluatko mukaan