SDP
Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

Ari Nordström
kaupunginvaltuutettu (sd)
vanhusneuvoston jäsen

Turvapuhelimien hinnoittelun ”halpuutus” 

Porin perusturvalautakunta tiedotti elokuun kokouksensa jälkeen mm., että jatkossa turvapuhelinasiakkaan kuukausimaksu on aiempaa pienempi ja että nykyiseen kuukausimaksuun on sisältynyt kaksi käyntiä, mutta jatkossa asiakas maksaa vain toteutuneista käynneistä. Tiedotteessa annettiin kuva halpuutusoperaatiosta.

Kuukausihinta laskee 45 eurosta 35 euroon. Käytännössä hinta laskee vain asiakkailla, jotka eivät tarvitse yhtään käyntiä ja joille ei liene juuri merkitystä 10 euron hinnanerotuksella. Nykyiseen kuukausimaksuun on sisältynyt kaksi maksutonta käyntiä ja seuraavista on peritty 26,50 euroa/käynti. Tätäkin ”halpuutetaan” 25 euroon. Jatkossa tämä peritäänkin jo ensimmäisestä auttamiskäynnistä alkaen. Kaksi käyntiä tarvitsevien kuukausiveloitus nousee 45 eurosta 85 euroon. Korotus on 88 prosenttia. Esim. 6 käyntiä tarvitseva on maksanut nyt 45 euroa ja kahden maksuun sisältyvän käynnin jälkeen neljästä käynnistä (á 26,50 €) 106 euroa eli yhteensä 151 euroa. Uuden hinnoittelun mukaan hän maksaa 35 euroa ja kuudesta käynnistä (á 25,00 €) 150 euroa eli yhteensä 185 euroa. Korotus on 23 prosenttia. Aika massiivisia korotuksia. Tällaisia tiedotteessa ei esitetty. Näistä maksuista ei säädetä asiakasmaksulaissa. Mainittakoon kuitenkin, että ko. lain mukaan kotisairaanhoidossa sairaanhoitajan tilapäinen käynti saa maksaa enintään 12,20 euroa ja lääkärin käyntikin enintään 19,20 euroa.

”Halpuutusoperaatio” näyttäytyy näiden lukujen valossa aivan muulta eli reippaalta hinnankorotukselta ja rahankeräykseltä. Perusturvalautakunnan esityslistalla tai pöytäkirjassa ei näy, kuinka paljon vastaavalla käyntimäärällä peritään enemmän rahaa kuin ennen. Siksi teenkin lautakunnalle julkisen kysymyksen: Mikä oli turvapuhelinpalvelun kuukausittainen maksutulo nykyisellä hinnoittelulla ja mikä sen arvioidaan vastaavalla käyntimäärällä olevan uudella hinnoittelulla? Lienee selvää, että tällainen on tehty ennen päätöksentekoa. Päätöksenteko asiassa siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle. Mikä kiire oli hosua tämänkin kanssa?

 


Pertti Rajala
Kirkolliskokouksen varapuheenjohtaja
Seurakuntavaaliehdokas, KokoKansan kirkko/SDP, Keski-Porin seurakunta.

Seurakuntavaalit ovat arvovaalit, siksi kannattaa äänestää 

Marraskuun seurakuntavaalien ehdokkaat on asetettu. On aika alkaa valmistautua itse vaaleihin ja käydä keskustelua suunnasta, johon halumme viedä seurakuntiamme ja koko kirkkoa.  Seurakuntavaalit ovat myös arvovaalit. Tulevat luottamushenkilöt ovat mm. mukana ratkaisemassa, alkaako kirkko vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, ja voidaanko heitä vihkiä seurakuntiemme kirkoissa. Itse kannatan tätä muutosta. Seurakunnan on oltava yhteisö, jonne kaikki ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat.

Tulevien seurakuntien päättäjien on tehtävä myös muita arvovalintoja, koska lähivuosina seurakuntien ja koko kirkon rahat eivät riitä kaikkeen. Tärkeää on, että edelleen kirkko on heikompien puolella. Siksi diakonia, auttamistyö, on kirkon ytimessä. Odotan seurakunnalta ja koko kirkolta evankeliumin julistamisen lisäksi sitä, että se huolehtii yhteiskunnan vähävaraisista ja heikossa asemassa olevista.

Arvovalinnat konkretisoituvat, kun päätetään seurakunnan talousarviosta

Esiin nousee myös kysymys, mikä on kirkon tulevaisuus ja tehtävä maallistuvassa yhteiskunnassa? Entä mikä rooli seurakunnilla ja kirkolla on yhteiskunnan kriisinkestävyyden kehittämisessä? Pandemian aikana kirkko ja seurakunnat tekivät loistavaa auttamistyötä, josta myös valtio antoi kiitoksen. Monet arvovalinnat konkretisoituvat, kun päätetään seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarviosta ja muista talousasioista, rakennushankkeista, avustuksista, työntekijävalinnoista ja uusista viroista, seurakunnan toiminnan painotuksista ja seurakunnan tilojen käytöstä.

Koko kirkon oppiin ja toimintaa seurakuntien luottamushenkilöt osallistuvat, kun he äänestävät kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat maallikkoedustajat kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

 

Esa J. Wahlman
Kunnallisneuvos

VIELÄ KERRAN PALLOILUHALLISTA                                                       

 Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö teki kuntavaalisuunnitelmaa valtuustokaudelle 2021-2024, jossa todetaan liikunnan osalta ”Isomäen alueesta kehitetään toimiva urheilu-, liikunta ja virkistysalue- uusi palloiluhalli ja urheilutalon saneeraus ovat meille tärkeitä liikuntainvestointeja.

Sosialidemokraatit ovat aina pyrkineet suunnitelmalliseen vaaliohjelmaan joka on meille vaalikauden ohjenuorana ja se sitoo myös valtuustoryhmää. Tämä velvoite tietysti voi muuttua, jos tilanne muuttuu oleellisesti. 

Tilanne on nykyisin muodostunut monimutkaiseksi ja tilanteesta löytyy useita takankääntäjiä. Mistä se johtuu. Ehkä uusien valtuutettujen kokemattomuudesta tehdä päätöksiä. Tämänkin hankkeen kohdalla valtuustossa ollaan tehty puoltavia päätöksiä ja vastaavasti alemmassa päätöksenteossa ollaan valmiit kaatamaan koko hanke. Kaupunginhallituksen on syytä tutkia teknisen lautakunnan lainvoimaisuudet.

Mitä vastustajat hakevat hallihankkeen kaatamisella. Investointi on liian suuri taloudellisesti ja ajankohta on väärä. 

Miksi määrätyt valtuutetut ensin hyväksyvät hankkeen jopa suurimalla mahdollisella kustannusarviolla ja vähän ajan kuluttua kääntävät mielipiteensä. Ehkä se on epävarman päättäjän tunnusmerkit. 

Mikä ratkaisuksi, että hanke pystytään toteuttamaan? Pitää muistaa, että valtiovallan tuki hankkeelle on huomattava, mutta kuitenkin alle miljoona euroa.

Tulisiko lähteä liikkeelle osakeyhtiömallista, vaikka se on monelle kirosana. Haen osakeyhtiömallia Tampereelta, jossa on liikuntarakentamista toteutettu monesti osakeyhtiömallilla. Hankkeen taakse saadaan muutakin rahaa kuin vain kaupungin. Voisiko Porissa ajatella halliosakeyhtiötä, jossa olisi mukana Porin kaupunki, Ulvilan kaupunki, Eurajoen kaupunki, urheiluseurat ja liikeyritykset. Yhtiöllä olisi laaja omistajaohjaus ja vastuut jakautuisivat laajemmalle omistajapohjalle. Näin käyttäjäkuntakin olisi mahdollisen maakunnallinen. 

Hankkeen toteuttaminen tulisi neuvotella arvovaltaisen vetäjän toimesta kaikkien puolueiden valtuustoryhmien vetäjien toimesta. Tiedän, että se on hankala kun monet ovat jo nyt lyöneet kantansa lukkoon. Mutta aina kannattaa yrittää. Olen huomioinut että hallihankkeen takana ovat yksimielisesti Sosialidemokraatit ja Osittain perussuomalaiset, Keskusta ja Vihreät. 

Urheilukeskus ei ole vielä valmis. Jos ja kun palloiluhalli saadaan urheilukeskukseen sieltä puuttuu vielä jääurheilun yksi osa eli katettu jääpallorata joka sisältää myös täysimittaisen pikaluisteluradan. Jos nämä hankkeet saataisiin vielä rakennettua olisi urheilukeskus täysin rakennettu kuntoon, joka samalla olisi Suomen parhaita ellei paras urheilukeskittymä. Katettu jääurheiluhalli on kustannuksiltaan paljon halvempi kuin palloiluhalli. Norjalaisen mallin mukaan kevytrakenteinen halli maksaisi noin 5 miljoonaa euroa. 

Toivon, että valtuustoryhmien välillä löytyy neuvottelutulos jonka mahdollisimman moni valtuutettu voisi hyväksyä. Kaikki suunnitelmat ovat valmiina ja toteuttaminen voitaisiin aloittaa. Rakennusyritykset ihmettelevät Porin kaupungin poukkoilevaa päätöksen tekokulttuuria voiko kaupunki enää olla luotettava yhteistyötaho. Meidän tulee valtuutetut hoitaa uskottavuutemme kuntoon.

 

Sinikka Alenius
Aluehallituksen jäsen sdp

Vanhusten ja vammaisten hoitopaikkojen turvallisuudesta

Suomalaisen yhteiskunnan perusarvoihin kuuluu ikäihmistä ja vammaisista huolehtiminen. Kuten tiedetään ikäihmiset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään eivätkä halua olla vaivaksi yhteiskunnalle. Jotta tämä olisi entistä paremmin mahdollista, meidän tulee luoda hoidolle myös turvallisuutta parantavia ohjeita. Esimerkiksi kaikki kaupankäynti ja taloudellisten sopimusten tekeminen hoidettavan ja hoitajan välillä tulee olla kielletty. Hoitaja ja hoidettava eivät ole tasavertaisia sopimusosapuolia. Kaikki ikääntyvät. Turvallinen vanhusten hoito on kaikkien etu. Hyvät säännöt tukevat hoidettavan ja hoitajan etuja.

Ikäihmisisä ja vaikeavammaisia asiakkaita hoidetaan julkisissa ja yksityisissä laitoksissa, kotihoidossa sekä omaishoidossa. Yksi näkökulma hoidon arviointiin on, kuinka turvalliseksi hoidettava kokee hoidon ja hoitopaikan. Lehdissä on viime päivinä ollut huolestuttavia uutisia siitä, että hoidettavien omaisuutta häviää hoitolaitoksissa. Vaatteita, irtainta jopa huonekaluja raportoidaan hävinneeksi.  Kuva hoidon tasosta saa tästä kolauksen. Pitäisikö hoidettavan tavarat hoitojakson aluksi luetteloida, jotta vältytään näiltä ikäviltä asioilta.

Tänä päivänä hoitoa ollaan siirtämässä kotihoitoon. Onko mahdollista, että tämä ongelma siirtyy koteihin. Miten varaudutaan pitämään kodit turvallisina? Millaista valvontaa hoidon tuottaja järjestää koteihin. Vanhustenhoidon epäkohdat ovat olleet jatkuvasti esillä, eikä valvonnan järjestelyistä ja tuloksista ole julkisuudessa raportoitu.

Tärkeintä on, että hoidon alkaessa hoidettavaa kuullaan ja kuulemisessa esiin tulevat asiat kirjataan muistioon. Tämä on tärkeää siltäkin kannalta, että yhä suurempi osa hoidettavista on yksinäisiä ja hoitaja voi olla hoidettavan ainoa tuki ja turva. Tulevaisuudessa yksielävien osuus vain kasvaa. Voisiko julkisilla edunvalvojilla olla suurempi rooli vanhusten tai vammaisten hoidon valvonnassa. Edunvalvonnan piirissä on joka tapauksessa kasvava joukko hoidettavia.

 

Sonja Myllykoski
Valtuutettu

SD-ryhmän puheenvuoro tilinpäätöksestä 

Millainen oli vuosi 2021? Se oli koronapandemian vahvasti varjostama poikkeuksellinen ajanjakso, jonka tuottamien terveydellisten, sosiaalisten ja taloudellisten murheiden keskellä on ollut vielä tavanomaistakin tärkeämpää, että porilaiset ovat voineet luottaa siihen, että heidän palveluistaan ja hyvinvoinnistaan pidetään huolta. Tästä on osoitettava suuri kiitos kaupungin henkilöstölle, joka on jaksanut ponnistella läpi kaikkein kuormittavimpienkin kausien.

Kaupungin talousarvion tavoitteet täyttyivät viime vuonna kohtuullisesti. Mikäli Satasairaalan kuntalaskutuksen oikaisu olisi ehtinyt kirjautua vuodelle 2021, olisimme päässeet hyvin lähelle talousarviossa asetettua –6 miljoonan euron tulostavoitetta. Alijäämäinen tulos ei tietenkään koskaan ilahduta, mutta olisiko kiireellisin menoleikkauksin - keinolla millä hyvänsä - pitänyt pyrkiä nollatulokseen?

Arviointikertomuksestakin näkyy hyvin havainnollisesti, miten suuri osuus TOP 11 -prosesseilla on koko kaupungin taloudessa. Niillä on myös ratkaiseva osuus kaupunkilaisten elämässä. Emme voi mitenkään nähdä järkevänä, että olisimme nopein ja radikaalein leikkaustoimin vakavasti haavoittaneet palveluita perusturvassa, varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa, niillä osa-alueilla, joilla muutenkin on kertynyt pandemian vuoksi hoitovelkaa ja oppimisvajetta. Tulostavoitteiden asettaminen on ollut näissä oloissa ei niinkään vaatimatonta vaan realistista. Inhimillinen ote pandemian hoidossa, tuki asukkaille ja elinkeinoelämälle on ollut oikea arvovalinta. Terveet ja hyvinvoivat ihmiset oikaisevat talouskehityksenkin todennäköisemmin kuin sairaat ja pahoinvoivat.

Toimialoille asetetuissa pitkän aikavälin tavoitteissa osa toimenpiteistä odottaa vielä toteutumistaan, mutta ne sisältävät merkittäviä mahdollisuuksia sekä porilaisten hyvinvoinnin että kaupungin taloudellisen kehityksen kannalta.

Kaikkein suurin ja vaikeimmin ennakoitava menoerä on nyt poistumassa kaupungin taloudesta, kun sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut siirtyvät ensi vuoden alussa hyvinvointialueelle.  Olemme viime valtuuston kokouksessa strategian hyväksyessämme asettaneet yhteisen päämäärän ja suunnan: sujuvan arjen ja kestävän kasvun Porin. Talous on tasapainotettava kasvua painottaen ja palvelut sekä laadukkaasti että tehokkaasti tuottaen.

Tarvitsemme tässä ajassa tulevaisuudenuskoa ja tekemisen meininkiä, ennen kaikkea yhdessä tekemisen meininkiä: käännämme kaikki kivet asukasmäärään vaikuttamiseksi ja työpaikkojen ja verotulojen lisäämiseksi.

Tulevaisuudenuskolle on myös perusteita, kun katsoo Porin työttömyysprosentin pienenemistä, suosiota tapahtuma- ja matkailukaupunkina tai vireillä olevia satojen miljoonien eurojen investointeja kiertotalouteen ja uusiutuvaan energiaan. Talouskehityksen ohjaaminen positiiviselle uralle on iso haaste, mutta luotamme siihen, että porilainen pärjää. Aina.

 

Ari Nordström
hallituksen puheenjohtaja, Porin Seniorikotiyhdistys ry
Vanhusneuvoston jäsen
Kaupunginvaltuutettu
Vara-aluevaltuutettu (sd)

Ikääntyvien asumisesta

Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden palvelujen suunnitelmassa lähtökohtana on, että omassa kodissa asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien laadukkaiden palvelujen turvin. Suurimpana haasteena todetaan olevan yksinäisyys ja turvattomuus, joita yhteisöasumisella voidaan lievittää. Tarvitsemme uusia innovatiivisia ratkaisuja. Älykkään ympäristön hyödyntämisessä iäkkään arjessa on paljon kehitettävää. Asuinympäristöjen kehittäminen ja rakentaminen ovat hidasta ja vaativat useiden vuosien pitkäjänteistä suunnittelua. Näin mainitaan suunnitelmassa.

Tämä kaikki on ihan totta. Tuntuu kuitenkin siltä, kuin jotain olisi unohdettu. Meillä on Porissa jo nyt varmaankin tuhat asuntoa kiinteistöissä, jotka on rakennettu vanhustentaloiksi tai senioritaloiksi. Nimi ei taloa huononna ja nämä toimivat edelleen tarkoitustaan vastaavasti. Kohteita on mm. Porin Seniorikotiyhdistyksellä, Porin YH-Asunnot Oy:llä, Diakonialaitoksella ja yksityisillä omistajillakin. Useissa toimi jo esim. 1990-luvulla kotipalvelun tuella erinomaisia yhteisöllisen asumisen kotiympäristöjä. Kotipalvelun pitkäaikainen alasajo on tosiasiassa aiheuttanut, että yhtä hyvää, moniosaajien tuottamaa palvelua ei samassa mitassa enää ole.

Useimmissa taloissa asutaan täysin itsenäisesti omissa vuokra-asunnoissa. Yhteiskäytössä olevat kerhotilat antavat mahdollisuuden yhteisiin tapaamisiin ja kerhoihin sekä muihin vastaaviin. Perusturvan viriketoiminnan ohjaajat toki pitävät edelleen useissa näissäkin taloissa virikekerhoja. Nämäkin maksavat itse itsensä, koska korvaavat monia kotipalvelukäyntejä. Taloissa asuu tyytyväisiä ikäihmisiä.

Odotellessa näitä innovatiivisia ja älykkäitä asuinympäristöjä pitäisi perusturvan ja tulevan hyvinvointialueen käyttää hyödyksi jo olemassa olevat resurssit ja tukea ikääntyvien ohjaamista näihin asuntoihin. Kotihoidon järjestäminen vierekkäisiin asuntoihin on varmasti edullisempaa kuin hajallaan oleviin palvelujen kohteisiin. Silti pitää suunnitella ja odottaa uusiakin ratkaisuja.

 

Esa J. Wahlman
Kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Vappujuhlan avauspuhe Porin torilla 1.5.2022

Arvoisa Vappujuhlaväki.

Hyvät Toverit. 

Tervetuloa Porin Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön ja TSL:n Porin Seudun Opintojärjestön järjestämään perinteiseen vappujuhlaan
Erityinen tervehdys ministeri Aki Lindénille pitämään juhlapuhetta vappujuhlaamme. Onhan Pori Sinulle tuttu paikka. Tervetuloa. 

Olemme tänä aamuna muistaneet ja kunnioittaneet edesmenneitä Tovereita kukkatervehdyksin käyden kuudella eri muistomerkillä. Kunnallisjärjestön hallitus laskee aina vappuna kukkalaitteet ja viettää hiljaisen hetken. 

Viime vuonna emme voineet koronana vuoksi pitää perinteistä Vappujuhlaa täällä torilla, kukkalaitteet kyllä laskimme. 

Hyvät Toverit.

Viime kunnallisvaalien jälkeen olemme tehneet politiikka hieman erilaisin kokoonpanoin. Sosialidemokraatit hävisivät vaaleissa, se on tunnustettava, mutta säilytimme Porissa suurimman puolueen aseman. Tämä on helpottanut politiikkaan valmistautumisessa, saimmehan ykköspaikan. Teknisen vaaliliiton myötä vedimme poliittiset neuvottelut sosialidemokraattien johdolla. Näin ollen olemmekin monessa kohdassa vetovastuussa ja kannamme suurimman poliittisen vastuun. 

Pormestarimalli Poriin ei mennyt suunnitelmiemme mukaan, emme saaneet enemmistöä ajatuksen taakse. Sosialidemokraatit ja Vihreät olivat kaupunginvaltuuston ryhminä sen takana. Muut puolueryhmät halusivat enemmistönä virkavastuullisen määräaikaisen kaupunginjohtajan. 

Organisaatiotoimikunnalla on kesänmittaan neuvoteltavaa kun ”valintapakkaa” vaikeutti nykyisen kaupunginjohtajan ilmoitus siirtymisestä 1.2.2023 eläkkeelle. Virkaa hoitaa nyt väliaikaisesti toimialajohtaja Lauri Kilkku.

Organisaatiotoimikunnalla on pohdittavaa myös kaupunginhallituksen puheenjohtajien työaikaroolituksesta. Tuleeko kaupunginhallituksen puheenjohtajasta kokopäivätoimisia vai osapäivätoimisia kuten naapurikaupungissamme on.

Kokemuksesta läheltä seuranneena viime valtuustokaudella kaupunginhallituksen puheenjohtajalla/puheenjohtajilla on niin paljon työsarkaa, että kokopäivä toimiseen vakanssiin kannattaa pohtia. Mutta se on kaupunginvaltuuston asia, organisaatiotoimikunnan esityksestä.

Kaupunginjohtajan hakuprosessi käynnistyy kesälomien jälkeen. Useat tiedotusvälineet tekevät parhaillaan tulevista ehdokkaista määrätynlaisia analyysejä. Eri puolueiden taustaorganisaatiot tekevät omalta osaltaan työtä parhaan ehdokkaan löytämisessä. Yksimieliseen valintaan en usko, niin kuin Raumalla. 

Hyvät Toverit.

Porin talous tulisi saada tasapainoon niin kuin valtuustosopimuksessa kaavaillaan. Suuret yhtäaikaiset investoinnit pistävät velanoton äärirajoille. Mutta toisaalta koulu- ja päiväkoti (Pihlavan päiväkoti) investointina ovat ehdottoman tärkeitä.

Prioriteetissa palloiluhalli on myös mukana ja siihen on valtuuston päätös takana, hinnasta on alettu kinastelemaan. 

Meri-Porin teollisuusrakentaminen on äärimmäisen tärkeää. Kaavoitettua maapohjaa on kymmeniä hehtaareita, joihin voidaan sijoittaa järkevää tuotannollista rakentamista yksityisin voimin.

Investoinnit Meri-Porin alueella tulisi olla ”saaste vapaita”. Alueen rakentamista teollisuuskäyttöön puolta Mäntyluodon syväsatama ja sen antamat palvelut.

Porissa on melkein aina investoitu poistojen verran. Mutta nyt siitä on hieman lipsuttu. Rakentaminen tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa on haasteellista Euroopan erimielisyyksien suhteen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan ja tämä on tietänyt sitä, että raaka-aineiden hinnat ovat kohonneet noin 40 prosenttia. Tämä pistää miettimään rakentamisen aikatauluja.                                                                                                    Hyvät Toverit.

Lopuksi yksi miellyttävä toteamus Satakunnan Sairaanhoitopiiri tulouttaa kunnaille keräämiään investointivaroja ja Porin osuus on noin 16,5 miljoonaa euroa. Melkein palloiluhallin investoinnin verran. 

Haluan toivottaa kaikille hyvää Vappua, joka on työväen ja opiskelijoiden juhla. Juhlimme hieman epävarmoissa olosuhteissa, kun seuraamme Ukrainan kansan kohtaloita. Auttakaamme heitä. 

Kiitos.


Tuomas Koivisto
Valtuutettu

Sujuvaa arkea ja kestävää kasvua 

Poriin palannut kiekkotähti Jesse Joensuu totesi taannoin lehtihaastattelussa (SK 9.4.): ”Nyt kun olemme täällä hetken olleet, tuntuu ihan hullulta, ettei Poriin muuta enempää porukkaa. Täällä on niin paljon halvempi elää ja kaikki tarvittava löytyy.” Joensuu osuu tarkasti maaliin myös kaukalon ulkopuolella; väestökehitykseen vaikuttaminen on Porin ja koko Satakunnan kohtalonkysymys.

Viime viikolla kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin Porin uusi strategia vuoteen 2030. Siinä määritellään ne kantavat ideat, joihin pitkäjänteinen päätöksenteko nojaa, ja se tulevaisuuden suunta, jota kohden kaiken toiminnan tulisi kurkottaa. Haluamme olla sujuvan arjen ja kestävän kasvun kotikaupunki.

Visio Porista kasvun kaupunkina on rohkea – ja samalla oikea. Strategian kolme painopistettä kasvava Pori, osaava Pori ja hyvinvoiva Pori ovat toisiaan tukevia ja keskinäisriippuvaisia.  Yhdelläkään osa-alueella ei pidemmän päälle menesty, ellei onnistu kohtuullisesti niillä kaikilla.

T-Median äskettäisessä vetovoimatutkimuksessa Pori sijoittui kymmenen suurimman kaupungin joukossa kahdeksanneksi. Kaupungit saivat keskimäärin parhaan arvion sijainnistaan, palveluistaan ja elinvoimastaan. Sijaintimme kartalla on pysyvää sorttia, mutta toimivien liikenneyhteyksien merkitys on strategiassa selkeästi tunnistettu ja tunnustettu. Porilla on myös aito mahdollisuus olla vihreän siirtymän ja kiertotalouden menestyjä. Eri vaiheissaan etenevät ja vireillä olevat satojen miljoonien investoinnit biojalostamo, vanadiinilaitos ja Tahkoluodon merituulipuiston laajennus antavat uskoa onnistumiseen.

Tuotamme kaikki keskeiset palvelumme kustannustehokkaasti, eikä niiden laatua ole veto- ja pitovoimaa tavoittelevassa kaupungissa varaa romuttaa. Kuntien palvelut kohdistuvat jatkossa pitkälti lapsiin ja nuoriin, ja se onneksi myös näkyy vahvasti tavoitteissamme. Pori haluaa olla lasten ja nuorten kaupunki, joka tarjoaa laadukasta koulutusta varhaiskasvatuksesta omaan yliopistoon asti.  Tämän tavoitteen toteutumisesta versoisi mittaamattoman paljon hyvää.

Kaupunkien vetovoiman tärkeimpinä osa-alueina T-Median selvityksessä korostuivat yhteisöllisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät. Näiden osalta on käännettävä katse strategian arvoihin. Kokemus Porista on paljolti kiinni myös siitä, miten hyvin me kaupungin päättäjinä, virkamiehinä ja asukkaina teemme strategiaan valitsemiamme avoimuuden, rakkauden ja rohkeuden arvoja todeksi.  

Kirjoitus on julkaistu alun perin kolumnina Satakunnan Viikossa 20.4.2022.

 

Jyrki Levonen
Porin sd-valtuustoryhmän pj
Arja Laulainen
Sinikka Alenius
Tuomas Koivisto
Kaupunginhallituksen jäsenet (sd)

Pormestarimallilla olisimme pyrkineet kansanvallan lisäämiseen 

Porin organisaatiotoimikunta linjasi 13.4. enemmistön näkemyksen mukaisesti, että Poria johtaa tulevaisuudessa määräaikainen kaupunginjohtaja, ja virkavalmistelu etenee tämän linjauksen pohjalta. Avoimen ja perustellun päätöksenteon hengessä haluamme kuitenkin vielä kerrata, miksi sosialidemokraatit ovat pyrkineet Porissa pormestarimalliin. 

Suomessa pormestarimalli on käytössä vasta seitsemässä kunnassa, mutta se on saanut viime vuosina vahvasti lisää jalansijaa, ja monessa kaupungissa on vakavasti pohdittu siirtymistä kaupunginjohtajamallista pormestarimalliin. Euroopassa pormestarimalli on ehdotonta valtavirtaa, jopa niin selkeästi, että kaupunginjohtajamallia ja pormestarimallia vertaileva eurooppalainen tutkimuskin on jäänyt suhteellisen vähiin. 

Kaupunginjohtajan valintaan kuntalaiset eivät voi vaikuttaa, mutta pormestari valitaan kaupunginvaltuutettujen joukosta. Tällöin kansanvallan ja kuntavaaleissa annetun äänen merkitys korostuu ja vaalitulos kanavoituu entistä suoremmin kaupungin johtamiseen. Poliittinen johtaminen saa selkeämmin kasvot. 

Pormestarimallissa muodostetaan pormestarikoalitio ja pormestariohjelma, jonka tukena valtuuston enemmistö seisoo. Pormestarin ja apulaispormestarien on nautittava valtuuston luottamusta koko kauden ajan ja kannettava vastuunsa äänestäjien edessä seuraavissa kuntavaaleissa. 

Pormestarikaupunkien kokemukset osoittavat, että kuntalaiset myös ottavat helpommin yhteyttä pormestareihin ja apulaispormestareihin kuin johtaviin virkamiehiin. Laskevien äänestysprosenttien aikakautena kaikki keinot tehdä päätöksenteosta helpommin lähestyttävää ovat arvossaan. 

Kun päättäjät on demokraattisesti vaaleilla valittu, heillä on myös oltava riittävän vahva asema suhteessa virkakoneistoon. Tämä edellyttää laajenevien ja monimutkaistuvien asiakokonaisuuksien maailmassa mahdollisuutta siihen, että johtavilla päättäjillä on käytössään työaikaa luottamustehtävien hoitamiseen. Pormestarimallissa tämä toteutuu luontevalla tavalla. 

Päätöksentekoon etenevien asioiden valmisteluun liittyy kaikissa johtamismalleissa erilaista tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja arvovalintoja, joilla on poliittisia ulottuvuuksia. Pormestarimalli edistää avoimuutta, sillä siinä poliittisin perustein tehdyt valinnat tulevat selkeästi näkyviksi. 

Kun pormestariohjelmaan sitoutuneet puolueet tekevät poliittisia valintoja jo valmisteluvaiheessa, ne pystyvät myös viemään päätökset vakaasti maaliin. Tämä on esimerkiksi Helsingin ja Turun kokemusten mukaan selvästi parantanut päätöksenteon sujuvuutta. Se, että isot hankkeet eivät vuosien valmistelun jälkeen kaadu valtuustossa, on varmasti kaupungin vetovoimaa ja elinvoimaa edistävä seikka.    

Politiikassa on aina kyse vallasta. Pormestarimallilla olisimme pyrkineet nimenomaan kansanvallan lisäämiseen sekä avoimuuden ja päätöksenteon sujuvuuden parantamiseen. 

 

UUTISET

Turvapuhelimien hinnoittelun "halpuutus"

28.9.2022 Ari Nordströmin kirjoitus Turvapuhelimien hinnoittelun "halpuutus " on luettavissa Uusi Aika välilehdellä. Lue lisää

Seurakuntavaalit ovat arvovaalit, siksi kannattaa äänestää

21.9.2022 Pertti Rajalan kirjoitus "Seurakuntavaalit ovat arvovaalit, siksi kannattaa äänestää" löytyy Uusi Aika-välilehdeltä. Lue lisää

TAPAHTUMAKALENTERI
14.10.2022 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
10.11.2022 TSL / Kunnallisjärjestön hallituksen suunnittelukokous >>
11.11.2022 Syyspiirikokous >>
Haluatko mukaan