SDP
Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry


Esa J. Wahlman
Kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Vappujuhlan avauspuhe Porin torilla 1.5.2022

Arvoisa Vappujuhlaväki.

Hyvät Toverit. 

Tervetuloa Porin Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön ja TSL:n Porin Seudun Opintojärjestön järjestämään perinteiseen vappujuhlaan
Erityinen tervehdys ministeri Aki Lindénille pitämään juhlapuhetta vappujuhlaamme. Onhan Pori Sinulle tuttu paikka. Tervetuloa. 

Olemme tänä aamuna muistaneet ja kunnioittaneet edesmenneitä Tovereita kukkatervehdyksin käyden kuudella eri muistomerkillä. Kunnallisjärjestön hallitus laskee aina vappuna kukkalaitteet ja viettää hiljaisen hetken. 

Viime vuonna emme voineet koronana vuoksi pitää perinteistä Vappujuhlaa täällä torilla, kukkalaitteet kyllä laskimme. 

Hyvät Toverit.

Viime kunnallisvaalien jälkeen olemme tehneet politiikka hieman erilaisin kokoonpanoin. Sosialidemokraatit hävisivät vaaleissa, se on tunnustettava, mutta säilytimme Porissa suurimman puolueen aseman. Tämä on helpottanut politiikkaan valmistautumisessa, saimmehan ykköspaikan. Teknisen vaaliliiton myötä vedimme poliittiset neuvottelut sosialidemokraattien johdolla. Näin ollen olemmekin monessa kohdassa vetovastuussa ja kannamme suurimman poliittisen vastuun. 

Pormestarimalli Poriin ei mennyt suunnitelmiemme mukaan, emme saaneet enemmistöä ajatuksen taakse. Sosialidemokraatit ja Vihreät olivat kaupunginvaltuuston ryhminä sen takana. Muut puolueryhmät halusivat enemmistönä virkavastuullisen määräaikaisen kaupunginjohtajan. 

Organisaatiotoimikunnalla on kesänmittaan neuvoteltavaa kun ”valintapakkaa” vaikeutti nykyisen kaupunginjohtajan ilmoitus siirtymisestä 1.2.2023 eläkkeelle. Virkaa hoitaa nyt väliaikaisesti toimialajohtaja Lauri Kilkku.

Organisaatiotoimikunnalla on pohdittavaa myös kaupunginhallituksen puheenjohtajien työaikaroolituksesta. Tuleeko kaupunginhallituksen puheenjohtajasta kokopäivätoimisia vai osapäivätoimisia kuten naapurikaupungissamme on.

Kokemuksesta läheltä seuranneena viime valtuustokaudella kaupunginhallituksen puheenjohtajalla/puheenjohtajilla on niin paljon työsarkaa, että kokopäivä toimiseen vakanssiin kannattaa pohtia. Mutta se on kaupunginvaltuuston asia, organisaatiotoimikunnan esityksestä.

Kaupunginjohtajan hakuprosessi käynnistyy kesälomien jälkeen. Useat tiedotusvälineet tekevät parhaillaan tulevista ehdokkaista määrätynlaisia analyysejä. Eri puolueiden taustaorganisaatiot tekevät omalta osaltaan työtä parhaan ehdokkaan löytämisessä. Yksimieliseen valintaan en usko, niin kuin Raumalla. 

Hyvät Toverit.

Porin talous tulisi saada tasapainoon niin kuin valtuustosopimuksessa kaavaillaan. Suuret yhtäaikaiset investoinnit pistävät velanoton äärirajoille. Mutta toisaalta koulu- ja päiväkoti (Pihlavan päiväkoti) investointina ovat ehdottoman tärkeitä.

Prioriteetissa palloiluhalli on myös mukana ja siihen on valtuuston päätös takana, hinnasta on alettu kinastelemaan. 

Meri-Porin teollisuusrakentaminen on äärimmäisen tärkeää. Kaavoitettua maapohjaa on kymmeniä hehtaareita, joihin voidaan sijoittaa järkevää tuotannollista rakentamista yksityisin voimin.

Investoinnit Meri-Porin alueella tulisi olla ”saaste vapaita”. Alueen rakentamista teollisuuskäyttöön puolta Mäntyluodon syväsatama ja sen antamat palvelut.

Porissa on melkein aina investoitu poistojen verran. Mutta nyt siitä on hieman lipsuttu. Rakentaminen tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa on haasteellista Euroopan erimielisyyksien suhteen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan ja tämä on tietänyt sitä, että raaka-aineiden hinnat ovat kohonneet noin 40 prosenttia. Tämä pistää miettimään rakentamisen aikatauluja.                                                                                                    Hyvät Toverit.

Lopuksi yksi miellyttävä toteamus Satakunnan Sairaanhoitopiiri tulouttaa kunnaille keräämiään investointivaroja ja Porin osuus on noin 16,5 miljoonaa euroa. Melkein palloiluhallin investoinnin verran. 

Haluan toivottaa kaikille hyvää Vappua, joka on työväen ja opiskelijoiden juhla. Juhlimme hieman epävarmoissa olosuhteissa, kun seuraamme Ukrainan kansan kohtaloita. Auttakaamme heitä. 

Kiitos.


Tuomas Koivisto
Valtuutettu

Sujuvaa arkea ja kestävää kasvua 

Poriin palannut kiekkotähti Jesse Joensuu totesi taannoin lehtihaastattelussa (SK 9.4.): ”Nyt kun olemme täällä hetken olleet, tuntuu ihan hullulta, ettei Poriin muuta enempää porukkaa. Täällä on niin paljon halvempi elää ja kaikki tarvittava löytyy.” Joensuu osuu tarkasti maaliin myös kaukalon ulkopuolella; väestökehitykseen vaikuttaminen on Porin ja koko Satakunnan kohtalonkysymys.

Viime viikolla kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin Porin uusi strategia vuoteen 2030. Siinä määritellään ne kantavat ideat, joihin pitkäjänteinen päätöksenteko nojaa, ja se tulevaisuuden suunta, jota kohden kaiken toiminnan tulisi kurkottaa. Haluamme olla sujuvan arjen ja kestävän kasvun kotikaupunki.

Visio Porista kasvun kaupunkina on rohkea – ja samalla oikea. Strategian kolme painopistettä kasvava Pori, osaava Pori ja hyvinvoiva Pori ovat toisiaan tukevia ja keskinäisriippuvaisia.  Yhdelläkään osa-alueella ei pidemmän päälle menesty, ellei onnistu kohtuullisesti niillä kaikilla.

T-Median äskettäisessä vetovoimatutkimuksessa Pori sijoittui kymmenen suurimman kaupungin joukossa kahdeksanneksi. Kaupungit saivat keskimäärin parhaan arvion sijainnistaan, palveluistaan ja elinvoimastaan. Sijaintimme kartalla on pysyvää sorttia, mutta toimivien liikenneyhteyksien merkitys on strategiassa selkeästi tunnistettu ja tunnustettu. Porilla on myös aito mahdollisuus olla vihreän siirtymän ja kiertotalouden menestyjä. Eri vaiheissaan etenevät ja vireillä olevat satojen miljoonien investoinnit biojalostamo, vanadiinilaitos ja Tahkoluodon merituulipuiston laajennus antavat uskoa onnistumiseen.

Tuotamme kaikki keskeiset palvelumme kustannustehokkaasti, eikä niiden laatua ole veto- ja pitovoimaa tavoittelevassa kaupungissa varaa romuttaa. Kuntien palvelut kohdistuvat jatkossa pitkälti lapsiin ja nuoriin, ja se onneksi myös näkyy vahvasti tavoitteissamme. Pori haluaa olla lasten ja nuorten kaupunki, joka tarjoaa laadukasta koulutusta varhaiskasvatuksesta omaan yliopistoon asti.  Tämän tavoitteen toteutumisesta versoisi mittaamattoman paljon hyvää.

Kaupunkien vetovoiman tärkeimpinä osa-alueina T-Median selvityksessä korostuivat yhteisöllisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät. Näiden osalta on käännettävä katse strategian arvoihin. Kokemus Porista on paljolti kiinni myös siitä, miten hyvin me kaupungin päättäjinä, virkamiehinä ja asukkaina teemme strategiaan valitsemiamme avoimuuden, rakkauden ja rohkeuden arvoja todeksi.  

Kirjoitus on julkaistu alun perin kolumnina Satakunnan Viikossa 20.4.2022.

 

Jyrki Levonen
Porin sd-valtuustoryhmän pj
Arja Laulainen
Sinikka Alenius
Tuomas Koivisto
Kaupunginhallituksen jäsenet (sd)

Pormestarimallilla olisimme pyrkineet kansanvallan lisäämiseen 

Porin organisaatiotoimikunta linjasi 13.4. enemmistön näkemyksen mukaisesti, että Poria johtaa tulevaisuudessa määräaikainen kaupunginjohtaja, ja virkavalmistelu etenee tämän linjauksen pohjalta. Avoimen ja perustellun päätöksenteon hengessä haluamme kuitenkin vielä kerrata, miksi sosialidemokraatit ovat pyrkineet Porissa pormestarimalliin. 

Suomessa pormestarimalli on käytössä vasta seitsemässä kunnassa, mutta se on saanut viime vuosina vahvasti lisää jalansijaa, ja monessa kaupungissa on vakavasti pohdittu siirtymistä kaupunginjohtajamallista pormestarimalliin. Euroopassa pormestarimalli on ehdotonta valtavirtaa, jopa niin selkeästi, että kaupunginjohtajamallia ja pormestarimallia vertaileva eurooppalainen tutkimuskin on jäänyt suhteellisen vähiin. 

Kaupunginjohtajan valintaan kuntalaiset eivät voi vaikuttaa, mutta pormestari valitaan kaupunginvaltuutettujen joukosta. Tällöin kansanvallan ja kuntavaaleissa annetun äänen merkitys korostuu ja vaalitulos kanavoituu entistä suoremmin kaupungin johtamiseen. Poliittinen johtaminen saa selkeämmin kasvot. 

Pormestarimallissa muodostetaan pormestarikoalitio ja pormestariohjelma, jonka tukena valtuuston enemmistö seisoo. Pormestarin ja apulaispormestarien on nautittava valtuuston luottamusta koko kauden ajan ja kannettava vastuunsa äänestäjien edessä seuraavissa kuntavaaleissa. 

Pormestarikaupunkien kokemukset osoittavat, että kuntalaiset myös ottavat helpommin yhteyttä pormestareihin ja apulaispormestareihin kuin johtaviin virkamiehiin. Laskevien äänestysprosenttien aikakautena kaikki keinot tehdä päätöksenteosta helpommin lähestyttävää ovat arvossaan. 

Kun päättäjät on demokraattisesti vaaleilla valittu, heillä on myös oltava riittävän vahva asema suhteessa virkakoneistoon. Tämä edellyttää laajenevien ja monimutkaistuvien asiakokonaisuuksien maailmassa mahdollisuutta siihen, että johtavilla päättäjillä on käytössään työaikaa luottamustehtävien hoitamiseen. Pormestarimallissa tämä toteutuu luontevalla tavalla. 

Päätöksentekoon etenevien asioiden valmisteluun liittyy kaikissa johtamismalleissa erilaista tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja arvovalintoja, joilla on poliittisia ulottuvuuksia. Pormestarimalli edistää avoimuutta, sillä siinä poliittisin perustein tehdyt valinnat tulevat selkeästi näkyviksi. 

Kun pormestariohjelmaan sitoutuneet puolueet tekevät poliittisia valintoja jo valmisteluvaiheessa, ne pystyvät myös viemään päätökset vakaasti maaliin. Tämä on esimerkiksi Helsingin ja Turun kokemusten mukaan selvästi parantanut päätöksenteon sujuvuutta. Se, että isot hankkeet eivät vuosien valmistelun jälkeen kaadu valtuustossa, on varmasti kaupungin vetovoimaa ja elinvoimaa edistävä seikka.    

Politiikassa on aina kyse vallasta. Pormestarimallilla olisimme pyrkineet nimenomaan kansanvallan lisäämiseen sekä avoimuuden ja päätöksenteon sujuvuuden parantamiseen. 

 


Esa J. Wahlman
Kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Kevätkokouksen avauspuheenvuoro 31.3.2022 

Hyvät Toverit.

Toimintavuosi 2021 on päättynyt ja toiminnan arviointi on paikallaan. Viime vuosi oli vaalitäyteinen kuntavaalit, joissa menetimme Porissa asemiamme, mutta säilyttäen suurimman puolueen aseman ja näin ollen teknisessä vaaliliitossa pärjäsimme hyvin. Aluevaaleihin valmistautuminen ja niissä menestyminen oli sosialidemokraateille Satakunnassa menestys. Olimme näissäkin vaaleissa suurin puolue ja koko maata ajatellen sosialidemokraattisin maakunta, jälleen kerran.

Paikkajakoneuvottelut ovat ottaneet koville muissa puolueissa. Sosialidemokraattien sisäisissä neuvotteluissa on ollut hieman vääntöä, mutta se kuuluu pelin henkeen.

Muita pienempiä vaaleja on käyty molemmissa osuuskauppavaaleissa, niissä olemme pärjänneet hieman heikommin, mutta kuitenkin kohtuullisesti.

Koronaepidemian vuoksi järjestötyöskentely on ollut vajavaista, suurien tilaisuuksien järjestäminen on jouduttu jättämään pois ja keskitytty pitkälti etäkokouksiin ja tiedotustilaisuuksiin. Koronaepidemia ei ole vieläkään täysin helpottanut, tämän olen huomannut omassa tuttavapiirissäni ja uutena ilmiönä on ollut noroviruksen tuomat ikävät sairastumistapaukset. Kuinka kauan tätä kestää on asiantuntijoidenkin lausuntojen perusteella vain arvailujen varassa. Aika näyttää onko tämä koronataudin olemassaolo jopa tulevaisuudessa pysyvää.

Järjestömme talous on hyvässä mallissa ja olemme pystyneet viemään kaikki vaalit taloudellisesti läpi. Taloutemme peruskiviä on ollut puolueveron periminen eri luottamushenkilöpalkkioista, joka on ollut maakuntamme korkein 30 % ja yhtiöissä 25 %. Näistä puolueverotuloista olemme pystyneet tulouttamaan perusyhdistyksillemme viisiprosenttia. Lisäksi kunnallisjärjestön hallituksen hoitama sijoitustoiminta on tuottanut kohtuullista tulosta.

Talouden perusta perustuu pitkälti kunnallisvaalimenestykseen, sitä kautta saamme luottamushenkilöpaikkoja, joka vastaavasti tuo tuloja kunnallisjärjestölle, sen vuoksi meidän tulee jatkossakin saada hyviä tuloksia vaaleissa.                                                                                                 

Kuntatalous eli Porin kaupungin tilinpäätös. Kaupunginhallituksen esittelyjen jälkeen kaupungin tilinpäätös tuottaa noin 6 miljoonan alijäämän. Olemme saaneet huomattavan taloudellisen tuen koronamenojen peittämiseen valtiovallalta, jos tätä ei olisi saatu olisi alijäämä murheellisen suuri. Lähikunnat ovat viimeisten tietojen mukaan hyötyneet korona-avustuksista erinomaisen hyvin ja kunnat ovat osoittaneet tuntuviakin ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Toivottavasti Porin kaupunki saa tulevina vuosina taloutensa tasapainoon.

Porin johtamismallin eteneminen. Olemme jo vuosi neuvotelleet johtamismallista ja etenkin pormestarimallista. Yksi neuvottelun ratkaisun takaraja neuvotteluille on ollut tämä päivä. Tietojemme mukaan ollaan tilanteessa, jossa pormestarimallin takana olisivat sosialidemokraatit, vihreät ja osittain vasemmistoliitto. Ratkaisevinta olisi saada pormestarimallin taakse kokoomus ja perussuomalaiset. Nämä puolueet ovat ajamassa kaupunginjohtajamallia määräaikaisena ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston laittamiseksi päätoimiseksi tai osittain puolipäiväiseksi toiminnaksi.

Miksi Kokoomus ja perussuomalaiset eivät hyväksy pormestarimallia, vaikka kokoomuslaiset ennen vaaleja toivat esille jo omat pormestariehdokkaansakin?

Pormestarimalli on erittäin avoin toimintamalli kunnallishallinnossa, poliittinen vastuu jakautuu useammalle taholle sen vuosi me sosialidemokraatit haluamme Poriinkin pormestarimalli.

Kokoomus vie eteenpäin pormestarimallia eri kaupungeissa Helsingissä, Tampereella, Turussa ja pienessä Pirkkalassakin. Mikä siinä on, että Porin kokoomuslaiset eivät tätä mallia hyväksy, vaikka he ennen kunnallisvaaleja ilmoittivat jo oman ehdokkaankin pormestariksi.

Pormestarimallissa, jossa on pormestari ja kolme apulaispormestaria. Nykyisen valtuuston voimasuhteiden perusteella sosialidemokraatit saisivat pormestarin, kokoomus, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto apulaispormestarit. Näin poliittinen valta ja työskentely jakaantuisi tasaisesti vaalituloksen perusteella, joka olisi kuntalaisille avoimuuden aikaa.

Hyvät Toverit.

Toivotaan, että pormestarimalli etenee tulevissa neuvotteluista ja pystyisimme tältä pohjalta rakentamaan parhaan mahdollisien johtamismallin Porin kaupunkiin.
Tulevaisuuteen tulee valmistautua hyvissä ajoin ja tällä tarkoitan tulevia vaaleja. Pienemmät vaalit käydään seurakuntavaalien ominaisuudessa marraskuussa ja ehdokasasettelu on käynnissä. Muistutan, että ehdokkaiksi kelpaa 16-vuotias henkilö, joka ennen vaaleja on täyttänyt tämän iän. Samoin 16-vuotias henkilö saa äänestää tulevissa seurakuntavaaleissa. Nyt pitäisikin tehdä työtä nuorien ehdokkaiden saamiseksi riveihimme ja äänestysuurnille.
Seurakuntavaalit ovat olleet aina meille haaste, koskaan emme ole saaneet ehdokaslistoja täyteen. Mutta yrittäkäämme jälleen kerran, että pääsisimme tavoitteeseen täysillä listoilla.

Eduskuntavaalit ovat tärkeät vaalit. Tulevat eduskuntavaalit käydään 2.4.2023 eli vuoden päästä. Ehdokaslistat tulee jättää keskusvaalilautakunnalle 21.3.2023. eli runsaan kymmenen kuukauden kuluttua. Satakunta saa asettaa ehdokkaita puolueittain 14- ehdokasta, ehdokkaiden hakeminen tulisikin aloittaa välittömästi koska vaalityö tulee aloittaa joulukuussa tänä vuonna.

Satakunnan Sosialidemokraattinen piirijärjestö on jakanut ehdokkaat tasaisesti koko maakuntaan ja Porin ehdokasmäärä on aina ollut suurin 5-6 ehdokasta. Jokainen puolueosasto voisi jo nyt aloittaa ehdokashaun ja suunnitella vaalityösuunnitelmaa. Kunnallisjärjestö tulee aloittamaan omalta osaltaan vaalityösuunnitelman syksyllä toimintasuunnitelman yhtenä osa-alueena.

Aluevaalit ovat oma lukunsa, jotka vietiin maaliin. Nyt aluevaltuustolla ja hallituksella sekä eri lautakunnilla on edessä uudenlaisen työn aloittaminen. Aluetoiminnalle ei ole vertailukohteita, vaan tämä on täysin uuden toiminnan aloittaminen ja tässä työssä on sosialidemokraateilla vastuullinen osa-alue. SOTE- on meille tärkeä kokonaisuus, että se onnistuu vuosien väännön jälkeen ja onhan meillä porilaisilla tässä

tehtävässä suuri vastuu joka muodostuu meidän asianomaisen ministerin kautta.

Edessä on vielä tärkeä henkilövaali tulossa, nimittäin johtajan valinta ja totean, että meillä sosialidemokraateilla on jälleen kerran hyvä ehdokas tehtävään, Kirsti Varhila. 

Hyvät Toverit.
Tervetuloa sääntömääräiseen kevät kokoukseen ja totean kokouksen avatuksi.

 

 

 

 

 

 

!

 

 UUTISET

Esa J. Wahlmanin vappupuhe 1.5.2022 Porin Tori

1.5.2022 Esa J. Wahlmanin vappujuhlan avauspuhe on luettavissa Uusi Aika-välilehdellä. Lue lisää

Sujuvaa arkea ja kestävää kasvua

22.4.2022 Tuomas Koiviston kirjoitus " Sujuvaa arkea ja kestävää kasvua " on luettavissa Uusi Aika-välilehdellä. Lue lisää

TAPAHTUMAKALENTERI
15.6.2022 Talousseminaari 2023 >>
22.6.2022 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
10.7.2022 Kievarin naiset >>
Haluatko mukaan