SDP
Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

Sonja Myllykoski
Valtuutettu

SD-ryhmän puheenvuoro tilinpäätöksestä 

Millainen oli vuosi 2021? Se oli koronapandemian vahvasti varjostama poikkeuksellinen ajanjakso, jonka tuottamien terveydellisten, sosiaalisten ja taloudellisten murheiden keskellä on ollut vielä tavanomaistakin tärkeämpää, että porilaiset ovat voineet luottaa siihen, että heidän palveluistaan ja hyvinvoinnistaan pidetään huolta. Tästä on osoitettava suuri kiitos kaupungin henkilöstölle, joka on jaksanut ponnistella läpi kaikkein kuormittavimpienkin kausien.

Kaupungin talousarvion tavoitteet täyttyivät viime vuonna kohtuullisesti. Mikäli Satasairaalan kuntalaskutuksen oikaisu olisi ehtinyt kirjautua vuodelle 2021, olisimme päässeet hyvin lähelle talousarviossa asetettua –6 miljoonan euron tulostavoitetta. Alijäämäinen tulos ei tietenkään koskaan ilahduta, mutta olisiko kiireellisin menoleikkauksin - keinolla millä hyvänsä - pitänyt pyrkiä nollatulokseen?

Arviointikertomuksestakin näkyy hyvin havainnollisesti, miten suuri osuus TOP 11 -prosesseilla on koko kaupungin taloudessa. Niillä on myös ratkaiseva osuus kaupunkilaisten elämässä. Emme voi mitenkään nähdä järkevänä, että olisimme nopein ja radikaalein leikkaustoimin vakavasti haavoittaneet palveluita perusturvassa, varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa, niillä osa-alueilla, joilla muutenkin on kertynyt pandemian vuoksi hoitovelkaa ja oppimisvajetta. Tulostavoitteiden asettaminen on ollut näissä oloissa ei niinkään vaatimatonta vaan realistista. Inhimillinen ote pandemian hoidossa, tuki asukkaille ja elinkeinoelämälle on ollut oikea arvovalinta. Terveet ja hyvinvoivat ihmiset oikaisevat talouskehityksenkin todennäköisemmin kuin sairaat ja pahoinvoivat.

Toimialoille asetetuissa pitkän aikavälin tavoitteissa osa toimenpiteistä odottaa vielä toteutumistaan, mutta ne sisältävät merkittäviä mahdollisuuksia sekä porilaisten hyvinvoinnin että kaupungin taloudellisen kehityksen kannalta.

Kaikkein suurin ja vaikeimmin ennakoitava menoerä on nyt poistumassa kaupungin taloudesta, kun sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut siirtyvät ensi vuoden alussa hyvinvointialueelle.  Olemme viime valtuuston kokouksessa strategian hyväksyessämme asettaneet yhteisen päämäärän ja suunnan: sujuvan arjen ja kestävän kasvun Porin. Talous on tasapainotettava kasvua painottaen ja palvelut sekä laadukkaasti että tehokkaasti tuottaen.

Tarvitsemme tässä ajassa tulevaisuudenuskoa ja tekemisen meininkiä, ennen kaikkea yhdessä tekemisen meininkiä: käännämme kaikki kivet asukasmäärään vaikuttamiseksi ja työpaikkojen ja verotulojen lisäämiseksi.

Tulevaisuudenuskolle on myös perusteita, kun katsoo Porin työttömyysprosentin pienenemistä, suosiota tapahtuma- ja matkailukaupunkina tai vireillä olevia satojen miljoonien eurojen investointeja kiertotalouteen ja uusiutuvaan energiaan. Talouskehityksen ohjaaminen positiiviselle uralle on iso haaste, mutta luotamme siihen, että porilainen pärjää. Aina.

 

Ari Nordström
hallituksen puheenjohtaja, Porin Seniorikotiyhdistys ry
Vanhusneuvoston jäsen
Kaupunginvaltuutettu
Vara-aluevaltuutettu (sd)

Ikääntyvien asumisesta

Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden palvelujen suunnitelmassa lähtökohtana on, että omassa kodissa asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien laadukkaiden palvelujen turvin. Suurimpana haasteena todetaan olevan yksinäisyys ja turvattomuus, joita yhteisöasumisella voidaan lievittää. Tarvitsemme uusia innovatiivisia ratkaisuja. Älykkään ympäristön hyödyntämisessä iäkkään arjessa on paljon kehitettävää. Asuinympäristöjen kehittäminen ja rakentaminen ovat hidasta ja vaativat useiden vuosien pitkäjänteistä suunnittelua. Näin mainitaan suunnitelmassa.

Tämä kaikki on ihan totta. Tuntuu kuitenkin siltä, kuin jotain olisi unohdettu. Meillä on Porissa jo nyt varmaankin tuhat asuntoa kiinteistöissä, jotka on rakennettu vanhustentaloiksi tai senioritaloiksi. Nimi ei taloa huononna ja nämä toimivat edelleen tarkoitustaan vastaavasti. Kohteita on mm. Porin Seniorikotiyhdistyksellä, Porin YH-Asunnot Oy:llä, Diakonialaitoksella ja yksityisillä omistajillakin. Useissa toimi jo esim. 1990-luvulla kotipalvelun tuella erinomaisia yhteisöllisen asumisen kotiympäristöjä. Kotipalvelun pitkäaikainen alasajo on tosiasiassa aiheuttanut, että yhtä hyvää, moniosaajien tuottamaa palvelua ei samassa mitassa enää ole.

Useimmissa taloissa asutaan täysin itsenäisesti omissa vuokra-asunnoissa. Yhteiskäytössä olevat kerhotilat antavat mahdollisuuden yhteisiin tapaamisiin ja kerhoihin sekä muihin vastaaviin. Perusturvan viriketoiminnan ohjaajat toki pitävät edelleen useissa näissäkin taloissa virikekerhoja. Nämäkin maksavat itse itsensä, koska korvaavat monia kotipalvelukäyntejä. Taloissa asuu tyytyväisiä ikäihmisiä.

Odotellessa näitä innovatiivisia ja älykkäitä asuinympäristöjä pitäisi perusturvan ja tulevan hyvinvointialueen käyttää hyödyksi jo olemassa olevat resurssit ja tukea ikääntyvien ohjaamista näihin asuntoihin. Kotihoidon järjestäminen vierekkäisiin asuntoihin on varmasti edullisempaa kuin hajallaan oleviin palvelujen kohteisiin. Silti pitää suunnitella ja odottaa uusiakin ratkaisuja.

 

Esa J. Wahlman
Kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Vappujuhlan avauspuhe Porin torilla 1.5.2022

Arvoisa Vappujuhlaväki.

Hyvät Toverit. 

Tervetuloa Porin Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön ja TSL:n Porin Seudun Opintojärjestön järjestämään perinteiseen vappujuhlaan
Erityinen tervehdys ministeri Aki Lindénille pitämään juhlapuhetta vappujuhlaamme. Onhan Pori Sinulle tuttu paikka. Tervetuloa. 

Olemme tänä aamuna muistaneet ja kunnioittaneet edesmenneitä Tovereita kukkatervehdyksin käyden kuudella eri muistomerkillä. Kunnallisjärjestön hallitus laskee aina vappuna kukkalaitteet ja viettää hiljaisen hetken. 

Viime vuonna emme voineet koronana vuoksi pitää perinteistä Vappujuhlaa täällä torilla, kukkalaitteet kyllä laskimme. 

Hyvät Toverit.

Viime kunnallisvaalien jälkeen olemme tehneet politiikka hieman erilaisin kokoonpanoin. Sosialidemokraatit hävisivät vaaleissa, se on tunnustettava, mutta säilytimme Porissa suurimman puolueen aseman. Tämä on helpottanut politiikkaan valmistautumisessa, saimmehan ykköspaikan. Teknisen vaaliliiton myötä vedimme poliittiset neuvottelut sosialidemokraattien johdolla. Näin ollen olemmekin monessa kohdassa vetovastuussa ja kannamme suurimman poliittisen vastuun. 

Pormestarimalli Poriin ei mennyt suunnitelmiemme mukaan, emme saaneet enemmistöä ajatuksen taakse. Sosialidemokraatit ja Vihreät olivat kaupunginvaltuuston ryhminä sen takana. Muut puolueryhmät halusivat enemmistönä virkavastuullisen määräaikaisen kaupunginjohtajan. 

Organisaatiotoimikunnalla on kesänmittaan neuvoteltavaa kun ”valintapakkaa” vaikeutti nykyisen kaupunginjohtajan ilmoitus siirtymisestä 1.2.2023 eläkkeelle. Virkaa hoitaa nyt väliaikaisesti toimialajohtaja Lauri Kilkku.

Organisaatiotoimikunnalla on pohdittavaa myös kaupunginhallituksen puheenjohtajien työaikaroolituksesta. Tuleeko kaupunginhallituksen puheenjohtajasta kokopäivätoimisia vai osapäivätoimisia kuten naapurikaupungissamme on.

Kokemuksesta läheltä seuranneena viime valtuustokaudella kaupunginhallituksen puheenjohtajalla/puheenjohtajilla on niin paljon työsarkaa, että kokopäivä toimiseen vakanssiin kannattaa pohtia. Mutta se on kaupunginvaltuuston asia, organisaatiotoimikunnan esityksestä.

Kaupunginjohtajan hakuprosessi käynnistyy kesälomien jälkeen. Useat tiedotusvälineet tekevät parhaillaan tulevista ehdokkaista määrätynlaisia analyysejä. Eri puolueiden taustaorganisaatiot tekevät omalta osaltaan työtä parhaan ehdokkaan löytämisessä. Yksimieliseen valintaan en usko, niin kuin Raumalla. 

Hyvät Toverit.

Porin talous tulisi saada tasapainoon niin kuin valtuustosopimuksessa kaavaillaan. Suuret yhtäaikaiset investoinnit pistävät velanoton äärirajoille. Mutta toisaalta koulu- ja päiväkoti (Pihlavan päiväkoti) investointina ovat ehdottoman tärkeitä.

Prioriteetissa palloiluhalli on myös mukana ja siihen on valtuuston päätös takana, hinnasta on alettu kinastelemaan. 

Meri-Porin teollisuusrakentaminen on äärimmäisen tärkeää. Kaavoitettua maapohjaa on kymmeniä hehtaareita, joihin voidaan sijoittaa järkevää tuotannollista rakentamista yksityisin voimin.

Investoinnit Meri-Porin alueella tulisi olla ”saaste vapaita”. Alueen rakentamista teollisuuskäyttöön puolta Mäntyluodon syväsatama ja sen antamat palvelut.

Porissa on melkein aina investoitu poistojen verran. Mutta nyt siitä on hieman lipsuttu. Rakentaminen tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa on haasteellista Euroopan erimielisyyksien suhteen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan ja tämä on tietänyt sitä, että raaka-aineiden hinnat ovat kohonneet noin 40 prosenttia. Tämä pistää miettimään rakentamisen aikatauluja.                                                                                                    Hyvät Toverit.

Lopuksi yksi miellyttävä toteamus Satakunnan Sairaanhoitopiiri tulouttaa kunnaille keräämiään investointivaroja ja Porin osuus on noin 16,5 miljoonaa euroa. Melkein palloiluhallin investoinnin verran. 

Haluan toivottaa kaikille hyvää Vappua, joka on työväen ja opiskelijoiden juhla. Juhlimme hieman epävarmoissa olosuhteissa, kun seuraamme Ukrainan kansan kohtaloita. Auttakaamme heitä. 

Kiitos.


Tuomas Koivisto
Valtuutettu

Sujuvaa arkea ja kestävää kasvua 

Poriin palannut kiekkotähti Jesse Joensuu totesi taannoin lehtihaastattelussa (SK 9.4.): ”Nyt kun olemme täällä hetken olleet, tuntuu ihan hullulta, ettei Poriin muuta enempää porukkaa. Täällä on niin paljon halvempi elää ja kaikki tarvittava löytyy.” Joensuu osuu tarkasti maaliin myös kaukalon ulkopuolella; väestökehitykseen vaikuttaminen on Porin ja koko Satakunnan kohtalonkysymys.

Viime viikolla kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin Porin uusi strategia vuoteen 2030. Siinä määritellään ne kantavat ideat, joihin pitkäjänteinen päätöksenteko nojaa, ja se tulevaisuuden suunta, jota kohden kaiken toiminnan tulisi kurkottaa. Haluamme olla sujuvan arjen ja kestävän kasvun kotikaupunki.

Visio Porista kasvun kaupunkina on rohkea – ja samalla oikea. Strategian kolme painopistettä kasvava Pori, osaava Pori ja hyvinvoiva Pori ovat toisiaan tukevia ja keskinäisriippuvaisia.  Yhdelläkään osa-alueella ei pidemmän päälle menesty, ellei onnistu kohtuullisesti niillä kaikilla.

T-Median äskettäisessä vetovoimatutkimuksessa Pori sijoittui kymmenen suurimman kaupungin joukossa kahdeksanneksi. Kaupungit saivat keskimäärin parhaan arvion sijainnistaan, palveluistaan ja elinvoimastaan. Sijaintimme kartalla on pysyvää sorttia, mutta toimivien liikenneyhteyksien merkitys on strategiassa selkeästi tunnistettu ja tunnustettu. Porilla on myös aito mahdollisuus olla vihreän siirtymän ja kiertotalouden menestyjä. Eri vaiheissaan etenevät ja vireillä olevat satojen miljoonien investoinnit biojalostamo, vanadiinilaitos ja Tahkoluodon merituulipuiston laajennus antavat uskoa onnistumiseen.

Tuotamme kaikki keskeiset palvelumme kustannustehokkaasti, eikä niiden laatua ole veto- ja pitovoimaa tavoittelevassa kaupungissa varaa romuttaa. Kuntien palvelut kohdistuvat jatkossa pitkälti lapsiin ja nuoriin, ja se onneksi myös näkyy vahvasti tavoitteissamme. Pori haluaa olla lasten ja nuorten kaupunki, joka tarjoaa laadukasta koulutusta varhaiskasvatuksesta omaan yliopistoon asti.  Tämän tavoitteen toteutumisesta versoisi mittaamattoman paljon hyvää.

Kaupunkien vetovoiman tärkeimpinä osa-alueina T-Median selvityksessä korostuivat yhteisöllisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät. Näiden osalta on käännettävä katse strategian arvoihin. Kokemus Porista on paljolti kiinni myös siitä, miten hyvin me kaupungin päättäjinä, virkamiehinä ja asukkaina teemme strategiaan valitsemiamme avoimuuden, rakkauden ja rohkeuden arvoja todeksi.  

Kirjoitus on julkaistu alun perin kolumnina Satakunnan Viikossa 20.4.2022.

 

Jyrki Levonen
Porin sd-valtuustoryhmän pj
Arja Laulainen
Sinikka Alenius
Tuomas Koivisto
Kaupunginhallituksen jäsenet (sd)

Pormestarimallilla olisimme pyrkineet kansanvallan lisäämiseen 

Porin organisaatiotoimikunta linjasi 13.4. enemmistön näkemyksen mukaisesti, että Poria johtaa tulevaisuudessa määräaikainen kaupunginjohtaja, ja virkavalmistelu etenee tämän linjauksen pohjalta. Avoimen ja perustellun päätöksenteon hengessä haluamme kuitenkin vielä kerrata, miksi sosialidemokraatit ovat pyrkineet Porissa pormestarimalliin. 

Suomessa pormestarimalli on käytössä vasta seitsemässä kunnassa, mutta se on saanut viime vuosina vahvasti lisää jalansijaa, ja monessa kaupungissa on vakavasti pohdittu siirtymistä kaupunginjohtajamallista pormestarimalliin. Euroopassa pormestarimalli on ehdotonta valtavirtaa, jopa niin selkeästi, että kaupunginjohtajamallia ja pormestarimallia vertaileva eurooppalainen tutkimuskin on jäänyt suhteellisen vähiin. 

Kaupunginjohtajan valintaan kuntalaiset eivät voi vaikuttaa, mutta pormestari valitaan kaupunginvaltuutettujen joukosta. Tällöin kansanvallan ja kuntavaaleissa annetun äänen merkitys korostuu ja vaalitulos kanavoituu entistä suoremmin kaupungin johtamiseen. Poliittinen johtaminen saa selkeämmin kasvot. 

Pormestarimallissa muodostetaan pormestarikoalitio ja pormestariohjelma, jonka tukena valtuuston enemmistö seisoo. Pormestarin ja apulaispormestarien on nautittava valtuuston luottamusta koko kauden ajan ja kannettava vastuunsa äänestäjien edessä seuraavissa kuntavaaleissa. 

Pormestarikaupunkien kokemukset osoittavat, että kuntalaiset myös ottavat helpommin yhteyttä pormestareihin ja apulaispormestareihin kuin johtaviin virkamiehiin. Laskevien äänestysprosenttien aikakautena kaikki keinot tehdä päätöksenteosta helpommin lähestyttävää ovat arvossaan. 

Kun päättäjät on demokraattisesti vaaleilla valittu, heillä on myös oltava riittävän vahva asema suhteessa virkakoneistoon. Tämä edellyttää laajenevien ja monimutkaistuvien asiakokonaisuuksien maailmassa mahdollisuutta siihen, että johtavilla päättäjillä on käytössään työaikaa luottamustehtävien hoitamiseen. Pormestarimallissa tämä toteutuu luontevalla tavalla. 

Päätöksentekoon etenevien asioiden valmisteluun liittyy kaikissa johtamismalleissa erilaista tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja arvovalintoja, joilla on poliittisia ulottuvuuksia. Pormestarimalli edistää avoimuutta, sillä siinä poliittisin perustein tehdyt valinnat tulevat selkeästi näkyviksi. 

Kun pormestariohjelmaan sitoutuneet puolueet tekevät poliittisia valintoja jo valmisteluvaiheessa, ne pystyvät myös viemään päätökset vakaasti maaliin. Tämä on esimerkiksi Helsingin ja Turun kokemusten mukaan selvästi parantanut päätöksenteon sujuvuutta. Se, että isot hankkeet eivät vuosien valmistelun jälkeen kaadu valtuustossa, on varmasti kaupungin vetovoimaa ja elinvoimaa edistävä seikka.    

Politiikassa on aina kyse vallasta. Pormestarimallilla olisimme pyrkineet nimenomaan kansanvallan lisäämiseen sekä avoimuuden ja päätöksenteon sujuvuuden parantamiseen. 

 

UUTISET

Lasten tapahtuma

5.8.2022 TSL Porin Seudun Opintojärjestö järjestää lastentapahtuman Kirjurinluodossa la 13.8.2022 klo 13.00-14.30. Teemu ja Maarit Niemelä laulattavat ja leikittävät lapsia ja perheitä. Kaarina Latostenmaa kertoo TSL:n toiminnasta. Tapahtumapaikka on Ystävyydenaukion nuotiopaikka. Paikka on Raumansillan jälkeen vasemmalla. Makkaranpaistoa ja mehua osallistujille. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.  Lue lisää

Lauluilta

3.8.2022 Lauluilta Eetun aukiolla ke 3.8.2022 klo 18.00-19.15. Lauluillan avaa TSL:n Porin seudun opintojärjestön puheenjohtaja Kaarina Latostenmaa. Lauluillan musiikista vastaa Elisa Nordström. Tilaisuuden järjestää Porin Sos.dem. Kunnallisjärjestö ry ja TSL:n Porin seudun opintojärjestö. Lue lisää

TAPAHTUMAKALENTERI
22.8.2022 Seurakuntavaalityöryhmän kokous >>
24.8.2022 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
22.9.2022 Yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja köyhyysongelman ratkaiseminen >>
Haluatko mukaan