SDP
Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

 

Tuomas Koivisto
Valtuutettu

Hyvinvoinnin seuraava askel

Päättymätön riemu kuvaa tulevaisuutta, jossa on olemassa niin koukuttavaa viihdettä, että se saa ihmisen menettämään mielenkiintonsa kaikkeen muuhun. Yritykset parantaa tuskaista oloa helpolla ja nopealla mielihyvällä johtavat kirjassa vain tuskan syvenemiseen. David Foster Wallacen vaikeatajuinen klassikkoteos ei tarkoituksellisesti kerro meidän aikakaudestamme älypuhelimineen ja TikTokeineen, mutta piirtää siitä kuitenkin pelottavan tarkkanäköisen kuvan.

Tässä ajassa on jotain, mikä helposti rikkoo hauraan ihmisen. Pää ei niin vain kestä loputonta informaatiotulvaa, viihteen vankilaa tai syyllisyyttä maapallon kantokyvyn ylittävästä elämäntavasta ja pelkoa sen seurauksista. Teknologia on helpottanut arkea niin paljon, että siitä on tullut paradoksaalisesti ahdistavan vaikeaa. Ongelmat näkyvät kaikkialla ympärillämme. Vuosittain uutisoidaan, että olemme maailman onnellisin kansa. Silti yli puoli miljoonaa suomalaista syö masennuslääkkeitä.

Aikuisenkin on usein vaikea tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia valintoja, mutta lapselle ja nuorelle itsehillintä ja oman toiminnan ohjaus on vielä huomattavasti mutkikkaampaa. Huoli on ollut olemassa jo pitkään, mutta tuntuu siltä, että vasta viimeisimmän vuoden aikana padot ovat julkisessa keskustelussa todella murtuneet ja psyykkisen ja fyysisen pahoinvoinnin mittakaava tunkeutunut koko kansan tietoisuuteen.

Suurin osa lapsista ja nuorista voi toki hyvin, mutta tukea tarvitaan koko ajan enemmän. Yksi hätkähdyttävä ja vaikutuksiltaan laaja kysymys on lasten ja nuorten liikkumattomuus. Esimerkiksi Porissa on aidosti tehty paljon ansiokasta työtä liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi ja liikkumaan innostamiseksi. Silti vuoden 2022 hyvinvointiraportti kertoo, että koulussa tehtyjen move-mittausten perusteella yli 40 % porilaisista nuorista fyysinen kunto on sellainen, että heillä voi olla vaikeuksia selviytyä väsymättä arjen toiminnoista.

Tarvitsemme monia suuria yhteiskunnallisia kehitysaskeleita tukemaan tasapainoisemman elämän ja kohtuuden hyveen tavoittelua, mutta aloitetaan yhdestä yksinkertaisesta muutoksesta: Liikunnan määrällä on niin selvä myönteinen yhteys masennus- ja ahdistusoireiden vähenemiseen ja parempiin oppimistuloksiin, että meidän on koko valtakunnassa luotava monipuolisten liikuntamahdollisuuksien lisäksi entistä enemmän myös välttämättömyyksiä liikkua ja lisättävä liikuntatuntien määrää perusopetuksessa tuntuvasti. 

Kirjoitus on julkaistu alun perin kolumnina Satakunnan Viikossa 14.6.2023.

Tuomas Koivisto
Ryhmän ( sd ) varapuheenjohtaja   

Tilinpäätöspuheenvuoro  

Kun puolitoista vuotta sitten marraskuussa yksissä tuumin hyväksyimme vuoden 2022 talousarvion, kokoonnuimme vielä terveysturvallisuussyistä Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloissa. Näimme vuoden 2022 ennen kaikkea merkittävänä siirtymävuotena kohti uudenlaista kuntaa. Ajattelimme myös, että joudumme varautumaan koronan aiheuttaman hoito- ja palveluvelan purkautumiseen.   

Talousarviossa tavoiteltu tilikauden tulos oli 6,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Perusturvan osalta talous ylittyi lopulta vain 4,5 miljoonalla eurolla, pahempaakin saattoi pelätä, mutta vuosi toi tullessaan tragedioita ja vaikeuksia, joita emme vielä tuolloin saattaneet kuvitella: Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, syntyi energiakriisi, korkotaso ja inflaatio ponnahtivat lukemiin, joihin emme ole lähimenneisyydessä tottuneet. Sen, että tilikauden tulos on lopulta 7,8 miljoonaa euroa alijäämäinen, ei pitäisi olla kaiken tapahtuneen jälkeen kovin suuri järkytys. Tyytyväisyyteen se ei toki aihetta anna.  

Kuten arviointikertomuksesta kävi havainnollisesti ilmi, Pori ei 12 suuren vertailukaupungin talouskilvassa pääse mitalisijoille, vaan jää pikemminkin häntäpäähän. Ihmekös tuo? Vaikka toimialamme tuottavat asukkaille palveluja hyvin kustannustehokkaasti, esimerkiksi  Porin väestön ikärakenne, oman yliopiston puuttuminen ja haasteelliset liikenneyhteydet tuottavat meille moneen muuhun suureen kaupunkiin verrattuna hyvin vaikean lähtöasetelman taloudellisen kukoistuksen tavoitteluun. Elämän kovuuden parkuminen ei silti auta. Itse meidän on puurolusikkaamme puhallettava ja itse toimeen tartuttava.   

Onneksi tässä kaupungissa tapahtuu myös paljon rohkaisevia ja tulevaisuudenuskoa lisääviä asioita. Alueella on käynnissä ja suunnitteilla mittavia infrainvestointihankkeita, ja Meri-Porissa on vireillä miljardiluokan teolliset investoinnit. Kaupungillamme on kaikki mahdollisuudet olla vihreän siirtymän suuri voittaja.   

Kuntamarkkinoinnin osalta vuosi oli Porisuhdeneuvojineen jättimenestys. Pori kiinnostaa niin yrityksiä kuin muuttajia: kokonaisnettomuutto oli suurin sitten vuoden 1980, ja uusia ihmisiähän me tänne tarvitsemme.  

Teemme kaikkemme lisätäksemme verotuloja, mutta suuretkaan investoinnit ja niiden tuoma työpaikkojen lisäys eivät tuo nopeaa taloudellista täyskäännöstä, vaan vaikutukset syntyvät viiveellä. Tulopuolen kasvattamiseksi on tarkasteltava pikaisesti muitakin keinoja. Tulisiko konserniyhtiöistä tulouttaa enemmän peruskaupungin talouden vahvistamiseksi?     

Mitä voimme tehdä menojen hillitsemiseksi - heikentämättä kuntalaisten palveluita ja sitä myöten kaupungin veto- ja pitovoimaa? Porissa on tehty monia hyviä asioita henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta vuonna 2022 sairauspoissaolokustannukset olivat edelleen verrokkiorganisaatioihin nähden korkeat. Henkilöstöraportti kertoo, että EK:n  laskentamallin mukaan laskettuna  sairauspoissaolopäivistä aiheutui välilliset kustannukset huomioiden noin 49 M€ kulut. Pysyvistä ja määräaikaisista työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvat työkyvyttömyyseläkekustannukset olivat noin 2,7 M€. Jos löydämme uusia keinoja sairauspoissaolojen vähentämiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen, kaikki voittavat.   

Suuri potentiaali ja toisaalta epäonnistuessaan suuri riski kätkeytyy myös työllisyydenhoitoon, joka siirtyy kokonaan kuntien vastuulle 2025. Viime vuonna maksoimme työmarkkinatuen kuntaosuuksia eli niin sanottuja sakkomaksuja noin kuusi miljoonaa euroa.   

Investointibudjettimme on ollut korkea, mutta hyvästä syystä: Uudet koulu- ja päiväkotirakennukset ovat välttämättömiä ja takaavat lapsillemme terveelliset ja turvalliset oppimistilat. On myös ollut tarkasti harkittu ja laskettu valinta, että rakennamme omaan taseeseen.   

Nyt korot ovat kohonneet ja kunnan taloudellinen volyymi soteuudistuksen myötä pienentynyt. Investointien kohdalla on varmasti pohdittava yhä useammin ei vain sitä, mikä on tärkeää, vaan mikä on tärkeintä. 

 Olemme yhdessä luoneet ja hyväksyneet kaupungille strategian vuoteen 2030, kestävää kasvua ja sujuvaa arkea tavoittelevan. Talouden tasapainottaminen olisi helppoa, jos välittäisi vain numeroista ja unohtaisi sen, että kunta on oikeasti olemassa tuottaakseen asukkailleen palveluita, tasa-arvoisia ja laadukkaita sellaisia.   

Talouden tasapainottaminen siten, että se on sopusoinnussa strategiamme ja valtuustosopimuksemme kanssa, on vaikeaa, mutta aidosti tavoittelemisen arvoista. Sitä ei voi kukaan henkilö tai mikään ryhmä tässä salissa saavuttaa yksinään. Voimme onnistua siinä vain yhdessä.     

Porin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään tilinpäätöksen ja myöntämään vastuunalaisille vastuuvapauden. 

 

Ari Nordström
hallituksen puheenjohtaja, Porin Seniorikotiyhdistys ry
Porin vanhusneuvoston jäsen
kaupunginvaltuutettu (sd)
Pori

Ikääntyneiden yhteisöasumista

Hieno uutisjuttu yhteisöasumisesta (SK 15.2.) nostatti ainakin minun kehossani adrenaliinia. Ilmeisesti odotellaan taas innovatiivisia oivalluksia ja että rakennetaan uusia hienoja yksiköitä. Nykyisillä ei niin väliä. ”Tartuin kynään” siksi ettei kävisi niin kuin Himmelin. Suuria suunnitellessa se tyhjennettiin täysin ennen aikojaan. Jos näin ei olisi tehty niin se olisi Hyvinvointialueen käytössä ainakin vuoden 2025 loppuun saakka.

Porin Seniorikotiyhdistyksellä (aik. Porin Vanhustenkotiyhdistys) ja sen omistamilla kiinteistöyhtiöillä on noin 500 ikäihmisten käyttöön tarkoitettua asuntoa. Kiinteistöt eivät ole aivan uusia eivätkä edusta uusinta arkkitehtuuria, jota jossain tunnutaan myös kaipaavan. Asuntoja on kuitenkin vuosien varrella perusteellisesti uusittu ja korjattu. Esteettömyyttä on parannettu niin paljon kuin se on rakenteellisesti ja taloudellisesti järkevää. Useissa taloissa on myös automaattinen paloilmoitusjärjestelmä ja joissakin jopa sammutusjärjestelmät. Kaikissa on kerhotilat, jotka mahdollistavat lain tarkoittaman yhteisöasumisen ja sen myötä sosiaalisen toiminnan. Saunavuorot voidaan järjestää niin, että avustettavien saunavuorot ovat peräkkäin ja näin avustajienkin työstä saadaan tehokkaampaa.

Nyt puhutaan kuin olisi kysymys jostain uudesta oivalluksesta. Tässä ei ole mitään uutta. Oman kokemukseni perusteella olen varma, että parikymmentä vuotta sitten eläköityneet Porin perusturvan kodinhoitajat voisivat hyvin kertoa, millaista on hyvä asuminen vanhustentalossa, jossa kotipalvelu toimii kunnolla. Tämä toiminta on paljolti ajettu alas. Nyt olisi uuden nousun aika. Vastaavia kiinteistöjä on myös yksityisomistuksessa, joten eipä sitten höpötetä ensimmäiseksi uusien rakentamisesta.

Tehostetun palveluasumisen uusi nimi on ympärivuorokautinen asuminen. Se on parin viime vuosikymmenen ajan ollut ykkösprioriteettina. Johtuukohan siitäkin, että kansainväliset sijoittajafirmat ovat löytäneet aikamoisen rahantekokoneen ja mitoittaneet lobbaustoiminnan äärimmilleen.

Toivottavasti Hyvinvointialueen johto ymmärtää tilanteen ja selvityttää oikeasti tämänkin toimintansa osa-alueen. Oikein toimittuna säästämme huomattavan määrän ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja. Erinomainen tähän tarkoitukseen olisi myös vanhainkoti Himmeli, mutta sieltä lienee Porin perusturvan tuottavuusohjelman myötä hävitetty huonekalutkin. Tuottavuusohjelman miljoonat taisivat mennä taivaan tuuliin.

 

 

Esa J. Wahlman
Kunnallisneuvos

NOPEITA PÄÄTÖKSIÄ JA YHTENÄINEN MAALI 

Olimme ystäväni kanssa lounaalla ja hän oli ottanut mukaan Helsingin Sanomien lehtileikkeen 29.10.2022 aiheesta HS Visio. Keskustelumme alkoi siitä, että voisimmeko täällä Porissa oppia kirjoituksesta jotain. Artikkelin sanoma oli Timo Antikaisen ”On pystytty tekemään ripeästi isoja päätöksiä”. Antikainen on syventynyt Tampereen päätöksenteko kykyyn. Lainaan artikkelista meille porilaisille oleellisinta kohtaa:

”Nopea päätöksentekokyky on kaupungille leimallista. Poliittiset puolueet ovat aina löytäneet yhteisymmärryksen.

”Moneen muuhun kaupunkiin verrattuna Tampereella on pystytty tekemään ripeästi isoja päätöksiä, joilla on päästy eteenpäin hankkeissa” Antikainen sanoo.

Miksi Tamperelaiset ovat niin nopeita päättämään?

Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäellä on siihen selitys. Kaikki perustuu luottamuspääomaan. Tampereella on historian saatossa pitänyt oppia sovittamaan yhteen hyvinkin vastakkaisia poliittisia näkemyksiä.

Tämä on opettanut etsimään yhtenäisiä näkökulmia. ”Siitä on tullut osa meidän tamperelaisten dna:ta” , Heinimäki sanoo. Kuulostaako tämä kaikki liian hyvältä, ja voiko se jatkua? 

Keskusteluun liittyy mukaan johtava asiantuntija Timo Aro konsulttitoimisto MDI:stä. Aro kehuu Tampereen kaupungin poliittista ja virkamiesjohtoista toimintaa.

Keskustelussamme ystävän kanssa nousi esille, että eikö Timo Aro voisi konsultoida asiasta Porissakin Tampereen opein. Me jokainen tiedämme Porin tämän hetkisen päätöksenteko kulttuurin, poliittisen luottamuksen toisiinsa, varmasti voimme todeta, että parantamisenvaraa löytyy. Siihen meillä on nyt oiva mahdollisuus kun virkamies (henkilö) kunnassa tapahtuu henkilömuutoksia. 

Suuret haasteet odottavat etenkin rakentamisessa ja saneeraustoiminnassa. Kaikkien tiedossa on päiväkotien rakentaminen, koulukiinteistöjen rakentamisen ja saneeraamisen loppuunsaattaminen. Pääkirjaston saneeraaminen tai uuden rakentaminen, Himmelin kiinteistön nopean käytön saaminen alulle. Palloiluhallin, urheilutalon, Kirjurinluodon kioskin saattaminen eteenpäin ja lopulliseen kuntoon.

Nyt meillä porilaisilla virkamiehillä ja etenkin politikoilla on pohdinnan paikka ja yhteen hiileen puhaltaminen. Näin turvataan parhaat lopputulokset toiminnallemme.

 

Esa J. Wahlman
Kunnallisneuvos

NATO SATAKUNTAAN – SAMPSA KATAJA 

SK 24.1.2023 Sampsa Katajan kolumni.

Sampsa Kataja otti kantaa Naton rooliin Satakunnassa ja Porissa. Kataja toteaa, että punaisimmankin on ymmärrettävä, että Suomen turvallisuus on lännessä eli Natossa. Muistan, kun otin kantaa Naton yhteistyöstä Suomen ja Porin näkökulmasta noin 20- vuotta taaksepäin, niin ajatukseni tyrmättiin. Aihe oli silloin erittäin arka, mutta tarkastelin aihetta taloudelliselta kannalta etenkin Porin osalta. 

Kataja ottaa kantaa Porissa jo oleviin lentokenttään ja syväsatamaan, ne soveltuvat Naton toimintasektoriin mitä parhaiten. Olen samaa mieltä ja siihen voidaan lisätä raideliikenne Pori-Parkano radan kunnostamisella.

Se mikä silloin 20- vuotta sitten innoitti minua tutkimaan ja laskelmoimaan Naton hyötyjen arviointi oli se, että jos Tahkoluodon syväsatamaan ankkuroidaan Naton puolustukseen tarkoitettuja laivayksiköitä. Silloin tiedämme, että siellä oleva henkilöstö on satojen ihmisten työmaa. Silloin he tarvitsevat Meri-Porista asuntoja, ruokakauppoja ja kaikkia arkipäiväiseen elämiseen liittyviä palveluja, jopa lapsille koulutiloja jos kokonaiset perheet sijoittuvat tukikohtaan. Tämä olisi taloudellisestikin Suomelle ja etenkin Porille uusi ”elämisen ruiske” jota olemme kaivanneet. 

Mitä tämä esittämäni ajatus sopii Suomen Ulkopolitiikkaan puolustusvoimien strategiaan, sen pitää Suomen eduskunnan ratkaista. Tuleeko Satakunta olemaan Nato-Suomen polttopiste, tässä asiassa Porin virkamiehet ja poliittinen johto tulee olla ajan hermolla.

Olen Sampsa Katajan kanssa erittäin paljon Nato-asiassa samoilla linjoilla joka koskee Satakuntaa ja Poria.

 

 

Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry.            Pori 8.12.2022
Edustajiston sääntömääräinen syyskokous, Porin kaupungintalolla


Esa J.Wahlman
Puheenjohtaja

Hyvät Toverit. 

Kuluvan toimintavuoden aikana on keskuudestamme poistunut seuraavat toverit; Väinö Vilponiemi, Marja-Liisa Salmi, Ulla Turkki ja Taisto Talasma. Kunnioittakaamme heidän poismenoansa hetken hiljaisuudella. 

Vaalit

Kunnallisjärjestön tehtäväkenttään kuuluu erilaisten vaaleihin valmistautuminen, ehdokkaiden hakeminen jne. Vaaleja ovat kunnallisvaalit, jotka ovat kunnallisjärjestön tärkein tehtävä. Lisäksi on muitakin vaaleja mm. osuuskauppojen vaalit, pankkien vaalit, seurakuntavaalit, EU- vaalit ja kansanedustajien vaalit.

Viimeiset vaalit, jotka käytiin, olivat seurakuntavaalit. Huolestuttavinta näissä vaaleissa on alhainen äänestysprosentti, joka Porissakin liikkuu noin 12 prosentin tietämissä. Hieman aktiivisemmalla vaalityöllä seurakuntavaaleissa olisi ollut saavutettavissa paljon paremmat lopputulokset. 

Eduskuntavaalit

Käydään 2.4.2023, ehdokasasettelu on käynnissä. Satakunnassa puolueet saavat asettaa 14 ehdokasta. Porin suhteellinen osuus on kuusi ehdokasta ja nämä me olemme kunnallisjärjestön hallituksessa vahvistaneet ja toimittaneet SDP:n piirihallitukselle.
Vaalistartti meillä Porissa on Vuodenvaihteen juhlana 14.1.2023 klo 14.00. Juhlapuhujana on europarlamentaarikko Eero Heinäluoma. Mukana on myös kaikki eduskuntavaaliehdokkaat.
Eduskuntavaalit ovat erittäin tärkeät, vaalityötä tulisi tehdä hyvin voimallisesti, että säilyttäisimme kolme kansanedustajapaikkaa. Tärkeimmät teemat kansalaisille ovat tutkimusten mukaan SOTE- palvelut, johon kuuluu terveys- ja vanhusten hoivapalvelut. Työllisyyden hoito on erittäin tärkeä. Satakunnan työttömyysluvut viime mittauksella oli 8,6 % ja Porissa 10,8 %. Porissa meillä on ponnisteltavaa, että saisimme työttömyytemme alenemaan uusien työpaikkojen muodossa.
Suuret investoinnit Meri-Poriin onnistuessaan parantaisivat työllisyyttä Porissa tuntuvasti ja samalla paranisi Porin kaupungin talous verotulojen kautta. 

Turvallisuus

Kuntalaiset ovat huolestuneita turvallisuudestaan ja etenkin katujenkitoiminnasta. Poliisille tuleekin antaa taloudellisesti toimivat mahdollisuudet lisätä henkilökuntaa ja muita resursseja negatiivisen toiminnan estämiseksi.
Turvallisuuteen liittyy myös koulukiusaamisen saaminen aisoihin. Tähän tulisikin etenkin sivistyslautakunnan paneutua ja viedä asiaa parempaan suuntaan.

Kunnallisjärjestön hallitus
Niin Hyvät Toverit. Tässä kokouksessa tultaneen uusimaan kunnallisjärjestön puheenjohtajisto ja hallitus. Se on tervetullut toimenpide. Nuorta voimaa pyörittämään uusia vaativia tehtäviä ja ensikoitos onkin jo mainitsemani eduskuntavaalit.
Vaalityö on kovaa työtä. Sitä pitäisi jotenkin uudistaa, mutta miten? Puoluehallituksen delegaatio oli tutustumassa Ruotsin sosialidemokraattien vaalityöhön ja sieltä tuli jälleen esille ovelta, ovelle tehtävä vaalityö. Siellä oli laskettu, että joka viidestoista ovella käynti tuotti yhden äänen.
Kunnallisjärjestön talous on kunnossa, mutta se ei ole itsestään selvyys sitä pitää hoitaa asiantuntevasti ja siten, että sijoitetut pääomat tuottavat tulosta vuosittain. 

Hyvät Toverit.

Eduskuntatyhmän puheenjohtaja Antti Lindtman tulee Poriin.

Hän on yleisön tavattavissa nyt lauantaina 10.12. klo 9.30-10.15. Paikalla vaaliteltalla on myös eduskuntavaaliehdokkaat, alue- ja kuntavaltuuston jäseniä. Tulkaa paikalle, tehdään tapaamisesta näyttävä. 

Hyvät Toverit.

Näillä ajatuksilla julistan kokouksen avatuksi.

Ari Nordström
vanhusneuvoston jäsen
kaupunginvaltuutettu (sd)

Seniorit vastaan palloiluhalli 

Joku pensselihenkilö äityi taas mustamaalaamaan nimeäni SK:n tekstaripalstalla 12.10.2022. Syynä oli äänestämiseni palloiluhallihankkeen jatkamisen puolesta. No, tähän olen tottunut ja lienee jonkun tapa tehdä omaa vaalityötään. Itse pyrin ottamaan kantaa asioihin, en ihmisiin. Joskus on toki tullut tokaistua sellaistakin, jonka seuraavana päivänä olisi voinut sanoittaa toisin. 

Porin kaupunginvaltuusto myönsi palloiluhankkeelle määrärahan ja antoi toimeksiannon hankkeen viemiseksi eteenpäin. Valmistelu oli viimeksi teknisen lautakunnan tehtävänä. Tämä tyssättiin lautakunnassa. Kaupunginhallitus käytti otto-oikeuttaan ja halusi, että kaupunginvaltuuston päätöstä noudatetaan ja asia etenee. Sinänsä oikeutetusti, mutta aivan eri tarkoitukseen olevalla menettelyllä asia tuli sitten poikkeuksellisesti uudelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn. 

Asia olisi pitänyt viedä teknisessä lautakunnassa siihen vaiheeseen, että olisi ollut valmiiksi valmisteltu suunnitelma ja hankintapäätöksen esitys. Sitten olisi tullut tehtäväksi varsinainen hankintapäätös. Omasta mielestäni silloin olisi voitu harkita, onko talous- tai maailmantilanne muuttunut niin, että olisi syytä ottaa vaikkapa aikalisä. Tähän ei päästy vaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi tuli vain jatko tai hylky. Hanke tuli nyt hylätyksi eikä sitä ole enää edes talousarvioehdotuksessa. Moni hankkeen ei-äänestäjä kuvitteli, että halvempi projekti käynnistyy heti. Näin ei näytä käyvän. Halvempi projekti saattaa myös inflaation takia tulla myöhemmin yhtä kalliiksi kuin nyt kaatunut hanke. 

Miten edistän seniorien asiaa omalla toiminnallani? Ainakin pidän ryhmäkuria parempana siinäkin kuin sooloilua. Demariryhmä edistää yhtenäisenä myös seniorikansalaisten hyvinvointia. Tulevilla senioreilla on entistä vähemmän jälkeläisiä tukenaan. Kun erilaista lasten, nuorten ja aikuistenkin liikkumisen edellytyksiä lisätään niin heillä on enemmän sekä fyysisiä että henkisiä resursseja tukea ikääntyviä seniorivanhempiaan tulevissa haasteissa. Seniorit tarvitsevat turvallisia kävelyreittejä kodin lähiympäristössä ja edellytyksiä virikkeelliseen sosiaaliseen yhteistoimintaan.

  

 

 

UUTISET

Porin päivän markkinat / Lasten polkupyörän arvonta

23.9.2023 Porin päivän markkinat pidettiin la 23.9.2023. SDP:n teltalla oli arvonta, jonka pääpalkintona oli lasten polkupyörä. Arvontaan osallistui satoja henkilöitä. Polkupyörän voitti Sari Lahtinen. Onnittelut voittajalle.  Lue lisää

Porin päivän markkinat

19.9.2023 Porin päivän markkinat pidetään la 23.9.2023. SDP:n teltta löytyy kävelykadulta lähellä toria, paikalla ollaan klo 9.00–15.00. Teltalla on myös arvonta. Palkintona on lasten polkupyörä. Teltalla on tavattavissa valtuutettuja. Tervetuloa teltalle. Lue lisää

TAPAHTUMAKALENTERI
4.10.2023 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
12.10.2023 Kirjoittamisen salat- tilaisuus >>
14.10.2023 Kala- ja sadonkorjuumarkkinat >>
16.11.2023 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
29.11.2023 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
Haluatko mukaan