SDP
Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

PORILAISTEN PALVELU OVAT MEILLE SYDÄMMEN ASIA!

Tutustu vaaliohjelmaan tästä linkistä!

Pidetään huolta Porista - Pori pitää huolta meistä.

Yhteisesti keräty verorahat ovat tarkoitettu porilaisten peruspalvelujen järjestämiseen

Terve kuntatalous ja sitoutunut, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö turvaa porilaisten palvelut.

Huolehditaan toimivasta ja hyvästä hallinnosta ja johtamisesta.

Poria kehitetään valtakunnallisesti merkittävänä koulutus-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina.

+++

Uudelle valtuustokaudelle 2021 - 2024 laaditaan yhdessä hyväksytty valtuustosopimus.

 

USKALLAMME INVESTOIDA TULEVAISUUTEEN

Uudistetaan kouluja ja päiväkoteja palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.

Kehitetään Isomäen alueesta toimiva urheilu-, liikunta- ja virkistysalue - uusi palloiluhalli ja urheilutalon saneeraus ovat tärkeitä liikuntainvestointeja.

Korjataan ja saneerataan katuja sekä väyliä kuntoon - kevyenliikenteen väylät palvelevat niin kuntoilijoita kuin pyöräilijöitäkin.

Kaavoituksemme mahdollistaa asuin- ja uusien teollisuusalueiden rakentamisen.

 

UUDISTUVA & ELINVOIMAINEN PORI

Porin on kaikessa toiminnassaan edistettävä asukkaidensa sujuvaa arkea, suotuisaa talouskasvua, työllisyyttä ja yritysten menestymistä.

Elinkeinopalvelumme tukevat entistä paremmin kasvua ja työllisyyttä yhteistyössä maakunnallisten ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa

Poliittista johtamista kehitetään ja tavoitteemme on parmestarimallin käyttöönotto.

Kehitämme lentokenttäalueestamme maan ylivoimaisesti moderneimman ilmailu-, turvallisuus- ja logistiikka-alan koulutuskeskittymän.

Haluamme Porista merkittävän ja monipuolisen opiskelu- ja korkeakoulukaupungin.

Porin elinvoiman ja tulevaisuuden kannalta on tärkeää että opiskelijat työllistyvät Porin alueelle. 

Edistetään uusia avauksia, rohkeaa kokeilukulttuuria ja digitalisoidaan toimintoja.

 

HYVINVOIVA & INHIMILLINEN PORI

Porilla on tulevaisuudessa yhä keskeisempi rooli ennaltaehkäisevässä hyvinvointityössä.

Hallittu sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymä uusille hyvinvoitialueille takaa kaikille yhdenvertaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta.

Palveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon yksin asuvien, eläkeläisten, perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien tilanne.

Kaupungin tulee auttaa erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten työssäkäyntiä.

Ohjaamo-palvelujen kautta tuetaan nuorten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.Tarjoamme yrityksille ja yhteisölle nuorten kesätyöpaikkatukea.

Edistämme porilaisten osallisuutta ja demokratiaa - kolmas sektori on meille tärkeä yhteistyökumppani.

Palvelujamme on tarjolla myös etänä.

 

TULEVAISUUDEN PORI KASVAA PERHEISSÄ

Palveluverkkosuunnitelmaa toteutetaan järjestelmällisesti - investoidaan kasvatus - oppimisympäristöihin.

Tavoittelemme maksutonta varhaiskasvatusta kaikille lapsille.

Porin kouluille ja lukiolle taataan laadukkaan opetuksen mahdollistava tuntikehys.

Toimintaa tukevat sopivan kokoiset kasvatus- ja opetusryhmät.

Kerhotoimintaa ja iltapäivätoimintaa järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Jokaisen nuoren tulee saada peruskoulun jälkeen opiskelupaikka lukiossa tai ammatillisellä toisella asteella - oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste turvaa nuoren opintopolun.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa - haluamme tuoda harrastukset koulupäivän yhteyteen ja vakiinnuttaa toiminnan.

 

TOIMIVA KAUPUNKI - JA ASUINYMPÄRISTÖ PORISSA

Kehitetään Porin asuinalueita, kohtuuhintaista asumista ja uusia asumismuotoja - monipuolinen asuinympäristö syntyy yhdessä asukkaiden kanssa.

Oma asuinalue on viihtyisä paikka, joka tarjoaa aineettomia elämyksiä ja luo edellytyksiä kestävälle elämäntavalle.

Puistot ja luonto sekä toimivat ja huolletut lähiliikuntapaikat tuovat virkeyttä asuinalueille.

Sujuva joukkoliikenne turvaa liikkumisen kaikille.

Asumisneuvonta auttaa ja ohjaa asumiseen liittyvissä asioissa ja ohjaa palvelujen sekä tuen piiriin. Asunto kuuluu kaikille.

 

LIIKUNTA & KULTTUURI KUULUVAT KAIKILLE

Liikunta ja kulttuuri tuovat iloa sekä edistävät kaikenikäisten porilaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Pori tarjoaa monimuotoisia ilmaisia tai edullisia liikunta- ja kulttuuripalveluja.

Lapsille ja nuorille tarjotaan tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa riippumatta heidän vanhempiensa tuloista.

Julkisia tiloja hyödynnetään tehokkaammin harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Isomäen alueesta kehitetään toimiva urheilu-, liikunta- ja virkistysalue - palloiluhalli ja urheulutalon saneeraus  ovat meille tärkeitä liikuntainvestointeja.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUTISET

Kuntavaalit käyty ja työt alkavat

8.9.2021 Esa J. Wahlmanin kolumni "Kuntavaalit käyty ja työt alkavat" on luettavissa Uusi Aika-välilehdellä. Lue lisää

Keskusteluilta

27.8.2021 Haluatko tutustua isoihin tulevaisuuskysymyksiin ja keskustella ja kuulla, miten tulevaisuustutkijat avaavat tavallisen ihmisen kielellä megatrendejä ja oletettuja tulossa olevia muutoksia? Keskusteluillan teemapuhujat: Mitä tulevaisuustutkimus on? Jari Kolehmainen, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto Mitkä ovat Satakunnan menestystekijöitä tulevaisuudessa? Asko Aro-Heinilä, maakuntajohtaja Kokousaika on to 23.9.2021 klo 18.00 Villa Ruska, osoite Isosannanpuistokatu 26. Ilmoittautumiset 15.9.2021 mennessä l.peltoniemi@gmail.com Lue lisää

TAPAHTUMAKALENTERI
23.9.2021 Keskusteluilta >>
25.9.2021 SDP:n teltta kävelykadulla >>
7.10.2021 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
5.11.2021 Syyspiirikokous >>
9.12.2021 Edustajiston syyskokous >>
Haluatko mukaan