SDP
Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

Porin valtuustosopimus 2021–2025 Yhdessä historiallisten muutosten valtuustokauteen.

JOHTAMINEN Päätämme kaupungin johtamisjärjestelmästä ja organisaatiorakenteesta. Johtamisjärjestelmän malli on valmis vuonna 2022, toimenpiteet vuonna 2023. Hyvä hallinto ja läpinäkyvä päätöksenteko vaativat avointa vuoropuhelua kuntalaisten ja median kanssa sekä selkeää viestintää. Käytäntöjä kehitetään siten, että luottamus päätöksentekoa ja johtamista kohtaan kasvaa. Vahvistamme kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kaupungin tulevaisuuden suunnitteluun ja palvelujen kehittämiseen. Siirtymäpäivämäärä kaupunginhallituksen kaksivuotiskausille on 1.8.2023.

TALOUS Tasapainotamme kaupungin talouden suunnitelmallisesti valtuustokauden aikana. Talouden tasapainotuksen konkreettiset toimenpiteet tarkennetaan vuoden 2022 aikana. Kaupungin talous ei ole alijäämäinen valtuustokauden lopussa. Vahvistamme Porin taloutta ensisijaisesti aktiivisella kasvu-, yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikalla. Veroja ei lähtökohtaisesti nosteta.

HENKILÖSTÖ Sopeutamme organisaation, hallinnon ja henkilöstön Porin tehtävien ja palvelujen mukaiseksi. Pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistamme, että meillä on oikeanlainen henkilöstömitoitus laadukkaiden palveluiden tuottamiseen. Pori on hyvä ja vetovoimainen työnantaja. Hyvinvoiva henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara ja palveluiden laadun takaaja. Kiinnitämme erityistä huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen muuttuvassa työ- ja toimintaympäristössä, henkilöstöjohtamiseen sekä kaupungin työnantajakuvan kehittämiseen.

PALVELUT Pidämme huolta porilaisten laadukkaista, yhdenvertaisista ja monimuotoisista palveluista. Peruspalvelut pidetään helposti saavutettavina. Korjaamme koronapandemian synnyttämän palvelu- ja hoitovelan. Varmistamme perusturvan ja pelastustoimen laadukkaan toiminnan ja sujuvan siirtymisen hyvinvointialueelle. Pidämme hyvää huolta laadukkaasta koulutuspolusta varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Pori kehittää palvelualueitaan määrätietoisesti. Porin tulevaisuudessa korostuu lapsiperheiden ja nuorten asema. Lapsiperheiden kokonaisvaltaista tukemista ja hyvinvointia pyritään parantamaan. 2 Edistämme porilaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia saumattomalla yhteistyöllä Satakunnan hyvinvointialueen kanssa. Pidämme kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä ulkoilualueet monipuolisina ja houkuttelevina. Huolehdimme siitä, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa perheen tulotasosta riippumatta.

ELINVOIMAN LISÄÄMINEN JA KÄRKIHANKKEET Teemme Porista entistä vetovoimaisemman koulutus-, kulttuuri-, liikunta-, yritys- ja tapahtumakaupungin. Laadimme strategian uudistamisen yhteydessä kaupungin edunajamisen ja vaikuttamisen ohjelman, jossa määritellään valtuustokauden kärkikohteet. Lisäämme joustavuutta kaavoitukseen ja lupakäsittelyyn. Pori jatkaa edelleen Hiilineutraali kunta -ohjelmaa. Pori on sitoutunut 80 % päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Pori puolustaa asukkaiden viihtyvyydelle tärkeitä ympäristö- ja luontoarvoja. Elinvoiman kärkihankkeiden tavoitteet ovat - Koulutuksen ja yliopistokeskuksen kehittäminen, tavoitteena on oma yliopisto - Yritysalueiden jalostaminen - Lentokenttäalueen kehittäminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa - Isomäen urheilu- ja tapahtumakeskuksen laajentaminen - Kaupunkikeskustan elävöittäminen - Matkailun ja tapahtumien edistäminen Koko kaupunkia kehitetään alueiden omien vahvuuksien kautta. 

UUTISET

Satasairaala-Satakunnan sydän

21.11.2023 Ari Nordströmin kirjoitus "Satasairaala- Satakunnan sydän" on luettavissa Uusi Aika välilehdellä. Lue lisää

Presidenttiehdokas Jutta Urpilainen Porissa

20.11.2023 Presidenttiehdokas Jutta Urpilainen on tavattavissa su 10.12.2023 klo 17.00-18.00 Hellulan kaffilassa. (Tuomarinkatu 2, Pori). Tarjolla on mm. Jutanpäivän kahvit. Tervetuloa tilaisuuteen. Lue lisää

TAPAHTUMAKALENTERI
29.11.2023 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
10.12.2023 Presidenttiehdokas Jutta Urpilainen Porissa >>
14.12.2023 Edustajiston syyskokous >>
21.12.2023 Tuomaan Markkinat >>
13.1.2024 Vuodenvaihteenjuhla  >>
Haluatko mukaan