SDP
Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

Porin valtuustosopimus 2021–2025 Yhdessä historiallisten muutosten valtuustokauteen.

JOHTAMINEN Päätämme kaupungin johtamisjärjestelmästä ja organisaatiorakenteesta. Johtamisjärjestelmän malli on valmis vuonna 2022, toimenpiteet vuonna 2023. Hyvä hallinto ja läpinäkyvä päätöksenteko vaativat avointa vuoropuhelua kuntalaisten ja median kanssa sekä selkeää viestintää. Käytäntöjä kehitetään siten, että luottamus päätöksentekoa ja johtamista kohtaan kasvaa. Vahvistamme kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kaupungin tulevaisuuden suunnitteluun ja palvelujen kehittämiseen. Siirtymäpäivämäärä kaupunginhallituksen kaksivuotiskausille on 1.8.2023.

TALOUS Tasapainotamme kaupungin talouden suunnitelmallisesti valtuustokauden aikana. Talouden tasapainotuksen konkreettiset toimenpiteet tarkennetaan vuoden 2022 aikana. Kaupungin talous ei ole alijäämäinen valtuustokauden lopussa. Vahvistamme Porin taloutta ensisijaisesti aktiivisella kasvu-, yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikalla. Veroja ei lähtökohtaisesti nosteta.

HENKILÖSTÖ Sopeutamme organisaation, hallinnon ja henkilöstön Porin tehtävien ja palvelujen mukaiseksi. Pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistamme, että meillä on oikeanlainen henkilöstömitoitus laadukkaiden palveluiden tuottamiseen. Pori on hyvä ja vetovoimainen työnantaja. Hyvinvoiva henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara ja palveluiden laadun takaaja. Kiinnitämme erityistä huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen muuttuvassa työ- ja toimintaympäristössä, henkilöstöjohtamiseen sekä kaupungin työnantajakuvan kehittämiseen.

PALVELUT Pidämme huolta porilaisten laadukkaista, yhdenvertaisista ja monimuotoisista palveluista. Peruspalvelut pidetään helposti saavutettavina. Korjaamme koronapandemian synnyttämän palvelu- ja hoitovelan. Varmistamme perusturvan ja pelastustoimen laadukkaan toiminnan ja sujuvan siirtymisen hyvinvointialueelle. Pidämme hyvää huolta laadukkaasta koulutuspolusta varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Pori kehittää palvelualueitaan määrätietoisesti. Porin tulevaisuudessa korostuu lapsiperheiden ja nuorten asema. Lapsiperheiden kokonaisvaltaista tukemista ja hyvinvointia pyritään parantamaan. 2 Edistämme porilaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia saumattomalla yhteistyöllä Satakunnan hyvinvointialueen kanssa. Pidämme kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä ulkoilualueet monipuolisina ja houkuttelevina. Huolehdimme siitä, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa perheen tulotasosta riippumatta.

ELINVOIMAN LISÄÄMINEN JA KÄRKIHANKKEET Teemme Porista entistä vetovoimaisemman koulutus-, kulttuuri-, liikunta-, yritys- ja tapahtumakaupungin. Laadimme strategian uudistamisen yhteydessä kaupungin edunajamisen ja vaikuttamisen ohjelman, jossa määritellään valtuustokauden kärkikohteet. Lisäämme joustavuutta kaavoitukseen ja lupakäsittelyyn. Pori jatkaa edelleen Hiilineutraali kunta -ohjelmaa. Pori on sitoutunut 80 % päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Pori puolustaa asukkaiden viihtyvyydelle tärkeitä ympäristö- ja luontoarvoja. Elinvoiman kärkihankkeiden tavoitteet ovat - Koulutuksen ja yliopistokeskuksen kehittäminen, tavoitteena on oma yliopisto - Yritysalueiden jalostaminen - Lentokenttäalueen kehittäminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa - Isomäen urheilu- ja tapahtumakeskuksen laajentaminen - Kaupunkikeskustan elävöittäminen - Matkailun ja tapahtumien edistäminen Koko kaupunkia kehitetään alueiden omien vahvuuksien kautta. 

UUTISET

Jääräpäisesti kohti Pyrrhoksen voittoa?

24.2.2024 Tuomas Koiviston kirjoitus "Jääräpäisesti kohti Pyrrhoksen voittoa?" on luettavissa Uusi Aika välilehdellä. Lue lisää

Politiikan pelimies - Esa J. Wahlman

21.2.2024 POLITIIKAN PELIMIES ESA J.WAHLMAN Tilaa kirja! Esa J.Wahlman puh. 050-60 841 esa.wahlman@gmail.com TUL Satakunnan Piiri ry Antinkatu 9 A 4, 28100 Pori Netin kautta lukutoukka.fi Kirjan hinta 28 €  Lue lisää

TAPAHTUMAKALENTERI
2.3-3.3.2024 4 Piirin risteily Turku-Kapellskär-Turku >>
14.3.2024 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
20.3.2024 Edustajiston kevätkokous >>
11.4.2024 Piirin kevätpiirikokous >>
25.4.2024 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
Haluatko mukaan